ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

RADINOVIĆ DEJAN  BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG BB
Tel. 234 -173, fax. 234-174, 069/125-155, Email: titograd977@gmail.com
RADIČKOVIĆ CVETKO  UL. MILJANA VUKOVA 17
Tel. 067/529-354, Email: cvetkor@t-com.me
RADOVIĆ VESNA  UL. SLOBODE 60/IV
Tel. 067/067-704, Email: vesnaradovic2022@gmail.com
RADOVIĆ KATARINA  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 3/4, SPRAT V/18
Tel/fax.228-552 067/331-334, Email: lawoffice.radovic@gmail.com
RADOVIĆ MARKO UL. KARAĐORĐEVA BR.6
Tel. 069/550-006, Email: marko.v.radovic@gmail.com
RADOVIĆ MILAN  UL. ATINSKA BR.6
Tel. 069/021-109, Email: radovic.milo.milan@gmail.com
RADOVIĆ - SENTIĆ NINA  UL. SLOBODE BR.37
Tel. 067/505-520, Email: radovic.legal@gmail.com
RADOVIĆ NEMANJA  UL. LJUBLJANSKA 16, I SPRAT
Tel. 069/271-999, Email: radovic.nemanja@yahoo.com
RADOVIĆ SNEŽANA  UL.SLOBODE BR.60
Tel. 068/844-722, Email: advokat.radovicsnezana@gmail.com
RADOVIĆ SRĐAN  UL. IVANA VUJOŠEVIĆA 56/IV
Tel. 067/201-217, Email: adv.s.radovic@gmail.com
RADOJIČIĆ IVANA  UL. SVETLANE KANE RADEVIĆ BR.3
Tel. 067/222-918, Email: iradojicic82@gmail.com
RADOJIČIĆ MITAR  UL. SLOBODE BR.16
Tel/fax. 672-671, 672-672, 672-674, 067/808-658 Email: mitar_radojicic@yahoo.com
RADONJIĆ MILENA  UL. ANDRIJE PALTAŠIĆA BR.86
Tel. 067/575-740, Email: radonjicmilena01@gmail.com
RADONJIĆ RADE  UL. 13. JULA  BR.11
Tel. 068/332-322, 067/237-668, Email:
RADONJIĆ N. VANJA  UL. KARAĐORĐEVA 18
Tel. 069/218-826, Email: vero.nika@t-com.me
RADONJIĆ PAVLE  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 3/7
Tel. 069/449-939, Email: pradonjic4@gmail.com
RADONJIĆ RANKO  TRG NEZAVISNOSTI BR.21, SPRAT I
Tel. 069/820-824   , Email: rradonjic@gmail.com
RADONJIĆ R. SLAVKO  UL. ÐOKA MIRAŠEVIĆA M-1
Tel. 264-098, 067/261-479, Email: adv.slavkoradonjic@yahoo.com
RADONJIĆ VLADIMIR  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.108
/A36, II SPRAT,PC»CAPITAL PLAZA«
Tel. 620-312, Fax.620-313, 067/227-717, Email: vladimir.radonjic@radonjic-associates.com, www.radonjic-associates.com
RADONJIĆ ZORAN  BORISA KIDRIČA BR.9, DONJA GORICA
Tel. 067/282-222, Email: radonjic-zoran@t-com.me
RADOŠIĆ ZDRAVKO  UL. SERDARA JOLA PILETIĆA 8/6
Tel. 067/523-121, Email: zdravko.radosic@velimirovic.me
RADULOVIĆ BOŽIDAR  BAKU 30/5
Tel. 242-007, fax. 242-801,  069/365-128, Email: bradulovic@patentradulovic.me
RADULOVIĆ DANICA NOVAKA MILOŠEVA BR. 20
Tel. 067/245-459, Email: danica.radulovic@arp.co.me
RADULOVIĆ VERA  UL. BEOGRADSKA BB, ZGRADA »MONTRI«
Tel. 230-132, fax.231-971, 069/066-797, Email: advokat.ostojic@t-com.me
RADULOVIĆ VESELIN  II CRNOGORSKOG BATALJONA 2/4
Tel. 069/063-062, Email: adv.radulovic@gmail.com
RADULOVIĆ DANILO  UL. MOSKOVSKA 111, I-34 (ZGRADA MAXIM), PODGORICA
RADULOVIĆ DARKO  BULEVAR REVOLUCIJE 60
Tel. 067/677-567, Email: darkoradulovic44@gmail.com
RADULOVIĆ LUKA  UL. 18.JULA BR.53
Tel. 068/143-050, Email: luka.radulovi1989@gmail.com
RADULOVIĆ  MARIJA  UL. 13.JULA BR.6/I
Tel. 069/320-409, Email: advokat.marijaradulovic@gmail.com
RADULOVIĆ MARIJANA  ANKARSKI BULEVAR BR.16
Tel. 067/889-241, Email: marijana.radulovic@klo.co.me
RADULOVIĆ MILAN  UL. NOVAKA MILOŠEVA BR.20
Tel. 220-346, 067/242-222, Email: milan.radulovic@arp.co.me
RADULOVIĆ MILOŠ  UL. SERDARA JOLA PILETIĆA BR.7
Tel. 068/074-072, Email: advokat.milosradulovic@gmail.com
RADULOVIĆ NINA, DR  UL. ROMANOVIH BR.10
Tel. 642-399, 067/235-694, Email: dr.ninaradulovic@gmail.com
RADULOVIĆ PETAR  BULEVAR REVOLUCIJE 2A9, STRAI AERODROM
Tel. 067/270-186, Email: petarradulovic3@gmail.com
RADULOVIĆ SANJA  UL. KARAĐORĐEVA BR.18
Tel. 067/207-303  , Email: adv.sanjaradulovic@gmail.com
RADUNOVIĆ ZORAN  UL. SERDARA JOLA PILETIĆA BB, ZGRADA »VEZIR«, SPRAT II
Tel/fax. 223-808, 069/472-557, Email: zoran.radunovic@adv.co.me, www.adv.co.me
RADUNOVIĆ MAJA  UL. VII OMLADINSKA 33
RAZIĆ ANDRIJANA  UL. 13. JULA BR.6/I
Tel. 239-177, 069/414-437, Email: razicana@hotmail.com
RAIČEVIĆ ANA  BULEVAR PERA ĆETKOVIĆA 305
Tel. 067/527-046, Email: adv.anaraicevic@gmail.com
RAIČEVIĆ VESNA  UL. 13. JULA 15/I
Tel. 237-765, 069/073-449, Email: v.raicevic@hotmail.com
RAIČEVIĆ IVAN  VLADIKE VISARIONA BORILOVIĆA, MASTER QUART, ULAZ C1, STAN 6
Tel. 067/225-435, Email: ivan.raicevic@trlegal.me, www.trlegal.me
RAIČEVIĆ MILIVOJE  BULEVAR  REVOLUCIJE 48
Tel. 224-700, 620-783, 069/014-181, Email:
RAJKOVIĆ ALEKSANDRA  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130/7
Tel. 247-711, 067/252-885, Email: saskastevovic@yahoo.com
RAJKOVIĆ ANĐELA  UL. NJEGOŠEVA BR. 11
Tel. 069/207-764, Email: adv.andjelarajkovic@gmail.com
RAJKOVIĆ BRANKA  UL. DALMATINSKA 50
Tel. 067/040-700, Email: branka.rajkovic@gmail.com
RAKOVIĆ LJUBOMIR  SVETOZARA MARKOVIĆA BR.33/I
Tel. 069/468-210, 067/163-936, Email: ljubomir.rakovic@gmail.com
RASPOPOVIĆ ANDREJ  KARAĐORĐEVA BR.18
Tel. 067/494-449, Email: andrej.r@t-com.me
RASPOPOVIĆ DRAGOLJUB UL. PIPERSKA 370A, 54/III
Tel. 272-043, 067/257-107, Email: drag.ras56@gmail.com
RASPOPOVIĆ MILENKO  UL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 53
Tel. 234-574, 067/821-765, Email:
RAŠOVIĆ BORISLAV  UL. 13. JULA BB
Tel. 237-037, 069/013-871, Email: advrasovic@t-com.me
RAŠČANIN SLOBODAN  UL. MILOŠA OBILIĆA S2B III/11, STARI AERODROM
Tel. 652-484,  067/9180-798, Email:
RISTIĆ NIKOLA  UL. 13. JULA BR.10
Tel. 067/335-335, Email: advnikolaristic@gmail.com
ROGOŠIĆ ALEKSANDRA  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44
Tel. 247-711; 069/446-447, Email: aleksandra.rogosic@gmail.com
RODIĆ GORAN  UL. 13.JULA BR.6/I
Tel. 239-177, 069/022-400, Email: advokatrodic@t-com.me
ROĆEN DALIBOR  UL. 13. JULA BR.3
Tel. 068/069-500, Email: dalibor.rocen@gmail.com
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS