ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

ZVICER BORIS  UL. SLOVAČKA BB, STAN BR.11
Tel. 069/570-870, Email: bzvicer@gmail.com
ZEKOVIĆ BOJAN  UL. VASA RAIČKOVIĆA 4A
Tel. 067/179-111, Email: advokat.zekovic@gmail.com
ZEKOVIĆ ĐONAJ DUNJA  SLOVAČKA BB
Tel. 510-867, 067/170-139, Email: dunjaz@t-com.me
ZEKOVIĆ DŽUDOVIĆ ANA  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130/VII
Tel. 067/423-429, Email: ana_zekovic@yahoo.com
ZIDAR NAĐA  19. DECEMBRA BR.14, I SPRAT
Tel. 067/829-499, Email: nadjazidar@yahoo.com
ZEKOVIĆ MAJA  UL. MILA RADUNOVIĆA B3, SPRAT VI, STAN BR.38
Tel. 510-052, 067/555-550, Email: majalawspace@gmail.com
ZENOVIĆ PEĐA  UL. ĐOKA MIRAŠEVIĆA BR.41
Tel. 069/079-960, Email: pedja.z@t-com.me
ZVEROTIĆ EDVIN  VAKA ĐUROVIĆA 80/I (ZGRADA »FIDIJE«)
Tel. 069/402-207, Email: edvin@zveroticlaw.me
ZEČEVIĆ DEJAN  MARKA RADOVIĆA 47
Tel. 067/565/880, Email: advdejan.zec@gmail.com
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS