ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

JANOVIĆ TANJA  UL. MILJANA VUKOVA BR.3
Tel. 067/572-719, Email: janovictanja@gmail.com
JANJEVIĆ MILORAD  UL. KARAĐORĐEVA BR. 5
Tel/fax.664-072, 069/825-005, Email: miloradjanjevic@t-com.me
JANJEVIĆ MLADEN  UL. KARAĐORĐEVA BR. 5
Tel. 068/855-771 Email: mladen.janjevic@janjevicattorney.com
JANJEVIĆ SVETLANA UL. KARAĐORĐEVA BR.5
Tel. 068/855-773, Email: svetlana.janjevic@janjevicattorney.com
JANKOVIĆ VLADIMIR  UL. 27.MARTA BR.43U
Tel. 069/407-008, Email: vladimirj@t-com.me
JANKOVIĆ NEMANJA  UL. 4.JULA BR.111/3
Tel. 068/513-278, Email: adv.nemanjajankovic@gmail.com
JANKOVIĆ SRĐAN  UL. MARKA RADOVIĆA 47, CENTRAL POINT
Tel. 069/500-001, Email: adv.srdjanjankovic@yahoo.com
JANKOVIĆ DUBAK MILICA  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 108 A/36
JAREDIĆ VUK  ZAGORIČ A-6, IV/IV
Tel. 069/221-102, Email: vuk.jaredic@gmail.com
JASAVIĆ AZRA  LJUBOVIĆ 28
Tel. 069/057-199, fax. 681-146, Email: jasavicazra@gmail.com
JASNIĆ SAVO  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130/VII
Tel. 069/339-806, Email: jasnicsavo.pg@gmail.com
JELIĆ ANA  UL. SLOBODE 60
Tel. 067/607-196, Email: ana.jelic@advokat.co.me
JOVANOVIĆ IVANA  SVETOZARA MARKOVIĆA 42
Tel. 067/009-577, Email: ivana.jovanovic@iuris.me
JOVANOVIĆ MILA  ANKARSKI BULEVAR BR.16, I SPRAT
Tel. 067/853-914, Email: mila.jovanovic@klo.co.me,
JOVANOVIĆ NIKOLA  UL. 13.JULA BR.5
Tel. 069/594-597, Email: advokatnikola87@gmail.com
JOVANOVIĆ RANKA  UL. SARAJEVSKA BR.2
Tel. 651-067, 069/353-382, Email: rankajovanovic@yahoo.com
JOVANOVIĆ STEFAN  UL. 13. JULA BR.5/8
Tel. 067/289-984, Email: stefan.jovanovic@advokat.co.me
JOVETIĆ ZORAN  UL. VELIŠE MUGOŠE I/9
Tel. 272-990, 069/059-059, Email: adv.zoran.jovetic@gmail.com 
JOVIĆ MILJAN  MOSKOVSKA BR.60
Tel. 067/803-144, Email: jovi.miljan15@gmail.com
JOVIĆ SNEŽANA  UL. KARAĐORĐEVA BR.2, SPRAT II, STAN 9
Tel. 069/065-145, 068/835-537 Email: advokat.jovicsnezana@yahoo.com
JOVIĆ STEFAN  BULEVAR SERDARA JOLA PILETIĆA BE.18, 9/2
Tel. 332-942, 067/407-401 Email: stefan.jovic@law-office.me
JOVIĆEVIĆ BOJANA  UL. SVETLANE KANE RADOVIĆ BR.3
Tel. 067/801-898, Email: bojana.vukanovic@gmail.com
JOVIĆEVIĆ MAJA  UL. VASA RAIČKOVIĆA 4B
Tel. 069/625-324, Email: m.jovicevic@karadziclawfirm.com
JOVIĆEVIĆ NINA  BULEVAR REVOLUCIJE 2A
Tel. 069/630-060, Email: nina.jovicevic@yahoo.com
JOVOVIĆ M. DUŠAN  UL. BRATSTVA I JEDINSTVA BLOK 7 ZGRADA KRSTARICE
Tel. 063/202-561, Email: jovovic.dusan86@gmail.com
JOVOVIĆ LJUBICA  UL. VUČEDOLSKA 1
Tel. 664-172; 069/078-283, Email:
JOVOVIĆ N. NOVICA  UL. SLOBODE 16
Tel/fax. 241-920, 231-085, 231-096 Mob.tel.  069/012-493, Email: novica.jovovic@jmv.co.me, advokanc@t-com.me, www.jmv.co.me
JOVOVIĆ J. FILIP  UL. JOLA PILETIĆA BR.7  - MOMIŠIĆI
Tel. 067/406-460, Email: filip.j.jovovic@gmail.com
JOVOVIĆ N. FILIP  UL. SLOBODE 16
Tel/fax. 241-920, 231-085, 231-096, 069/501-630, Email: filip.jovovic@jmv.co.me, www.jmv.co.me
JOKIĆ ILIJA  MASTER KVART, LAMELA A 1, STAN BR.8
Tel. 069/654-027, Email: adv.ilijajokic@gmail.com 
JOKSIMOVIĆ MIOMIR  VAKA ĐUROVIĆA BB - I, SJEVERNA TRIBINA GRADSKOG STADIONA
Tel./fax 665-738,  tel.067/391-722, 068/881-972, Email: miomir.joksimovic@advokatura.me, www.advokatura.me
JOČIĆ ŽELJKO  BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG 114/I
Tel. 228-330, fax.229-555, 067/622-501, Email:
JOČIĆ SANDRA  BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 54/1
Tel. 067/547-250, Email: sandraj0612@yahoo.com
JONČIĆ IVANA  PIPERSKA BB, CITY KEJ, LAMELA 2/I-1
Tel. 512-629, 067/241-094, Email: ivaknezev@yahoo.com
JUSIĆ JASNA  MILOŠA OBILIĆA BR.18/7, STAN BR.12, POŠTANSKI FAH BR.90
Tel. 226-480, 226-481, fax.621-320 067/568-178, Email: jasna.jusic@t-com.me
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS