ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

PAVIĆEVIĆ LJILJANA  UL. HERCEGOVAČKA 13
Tel. 664-192, 664-193, 069/053-996, Email: pavicevicljiljana5@gmail.com
PAVLIČIĆ ŽARKO  UL. OKTOBARSKE REVOLUCIJE 157/1, OBJEKAT „DRAČ“ I SPRAT, STAN BR.3
Tel. 067/596-115, Email:
PAVLIČIĆ T. NENAD  UL. VUKA KARADŽIĆA 27/IV
Tel. 230-838, 230-813; 067/225-566, Email: advnenadp@t-com.me,
www.lawfirm-pavlicic.co.me
PAVLIČIĆ STEFAN  OKTOBARSKE REVOLUCIJE 157/1
Tel. 067/809-825, Email: advstefanp@gmail.com
PAVLIČIĆ TATJANA  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 57/29
Tel. 067/388-454, Email: adv.tatjanapavlicic@yahoo.com
PAVLOVIĆ ANA  BULEVAR KNJAZA DANILA PETROVIĆA 11, THE CAPITAL PLAZA IV
Tel. 067/321-649, Email: pavlovica777@gmail.com
PAVLOVIĆ JOVANA  BOKEŠKA BR.12, I SPRAT
Tel. 069/669-686, Email: jpavlovic87@yahoo.com
PAŽIN ZORAN  BELUX RESIDENCE, UL. POPA SIMA RADULOVIĆA B.B., BELUX RESIDENCE
Tel.067/262-676, Email: advzpazin@gmail.com
PAJKOVIĆ MIRJANA  UL. II CRNOGORSKOG BATALJONA 2/13, STAN BR. 1
Tel. 068/738-356. Email: pajkovicmira@gmail.com
PAPOVIĆ NINA  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130/VII
Tel. 069/760-069, Email: ninagujic@yahoo.com
PARAĐIN MILICA  VUKA KARDŽIĆA BB
Tel. 067/204-659, Email: milica.saveljic@yahoo.com
PEJOVIĆ ANJA  MARKA MILJANOVA BR.27
Tel. 337-465,  067/258-006, Email: anja.pejovic@anadjukanovic.com
PEJOVIĆ VASILISA  HERCEGOVAČKA BR.56
Tel. 690-117, 068/642-963, Email: vasilisa_pejovic@yahoo.com
PEJOVIĆ ELENA  BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 130, KULA „NCO“, VII SPRAT
Tel. 067/609-857, Email:
PEJOVIĆ IVAN  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.149/V/33
Tel. 067/304-418, Email: ivan.pejovic@kbplegal.me, www.kbp.legal
PEJOVIĆ KRSTO  UL. HERCEGOVAČKA BR.90
Tel. 230-285, 068/050-068, Email: pejovici@t-com.me
PEJOVIĆ MILENA  BULEVAR KNJAZA DANILA PETROVIĆA 13/23, ZGRADA LINEA 1/8
Tel. 067/600-513, Email: advokacija@t-com.me
PEKOVIĆ VERA  UL. VAKA ĐUROVIĆA 82/2
Tel. 067/055-665 i 069/052-713, Email: pekovicvera@gmail.com
PEKOVIĆ DIJANA  UL. 13. JULA BR.3,
Tel. 238-306, 068/288-878, Email: dijana.pekovic@yahoo.com
PEKOVIĆ NADA  UL. VASA RAIČKOVIĆA 2A
Tel. 067/505-277, Email: nadapekovic163@gmail.com
PEPIĆ AMAR  HERCEGOVAČKA 60
Tel. 067/063-630, Email: advpepic97@gmail.com
PERIŠIĆ MILICA  UL. PETRA PRLJE BR.8/11
Tel. 068/603-251, Email: adv.milicaperisic@gmail.com
PERIŠIĆ SANDRA  BULEVAR KNJAZA DANILA PETROVIĆA, THE CAPITAL PLAZA IV
Tel. 068/068-886, Email: sandrap1503@gmail.com
PEROVIĆ ANASTAZIJA  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA 13
Tel. 202-616, 067/812-832, Email: perovic.anastazija@gmail.com
PEROVIĆ MITAR  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A/VII
Tel. 068/545-404, Email: mitar_perovic@yahoo.com
PEROVIĆ L. PERIŠA  UL. VUKA KARADŽIĆA BR.27, IV SPRAT, STAN 14
Tel. 069/075-590, Email: advperisa@t-com.me
PERUNOVIĆ MAJA  CITY KVART L2/8, ZGRADA „ČELEBIĆ“
Tel. 069/571-241, Email: perunovicrmaja@gmail.com
PETKOVSKI ALEKSANDRA UL. SLOBODE BR.16
Tel. 672-671, 067/866-445, Email: aleksandra.petkovski@jmv.co.me
PETRIČIĆ ANĐELA BUL. DR IBRAHIMA KORISTOVIĆA 19 A
Tel. 069/426-923, Email: adv.spanjevic@gmail.com
PETROVIĆ DRAGOLJUB  UL. 13. JULA BR.11
Tel. 067/583-791, Email: ana.dado@t-com.me
PEŠIĆ NOVICA  UL. MILJANA VUKOVA BR.3
Tel. 643-240, fax.643-241,  067/272-120, Email: novica.pesic@montenegrolaw.com,
www.montenegrolaw.com
PILETIĆ ĐORĐIJE  UL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 3/19
Tel. 069/575-101, Email: advokatpiletic@gmail.com
PIPEROVIĆ VESNA  UL. 4. JULA B.B., ZGRADA »PRVOBORAC« , ULAZ I STAN 52
Tel. 067/453-089, Email: vesna.piperovic@gmail.com
PIPEROVIĆ ZORAN  UL. STUDENTSKA 16, ZGRADA »ČELEBIĆ«
Tel. 069/011-034, Email:
POLEKSIĆ JOVAN  UL. ADMIRALA ZMAJEVIĆA 71
Tel. 322-697, 069/018-586, Email: jole.p@t-com.me
POPOVIĆ DRAGAN  UL. KARAĐORĐEVA BR.6
Tel. 067/616-696, Email: draganpop83@yahoo.com
POPOVIĆ VESELIN  BULEVAR REVOLUCIJE, ZGRADA
»VEKTRA«, ULAZ IV, STAN 27/A, I SPRAT
Tel/fax. 234-115, 234-115, 067/891-666, Email: advokat_popovic@yahoo.com
POPOVIĆ MARIJA KSENIJA  BULEVAR KNJAZA DANILA PETROVIĆA BR.11, THE CAPITAL PLAZA
Tel. 067/007-666, Email: marija.ksenija.popovic@gmail.com
POPOVIĆ MILADIN  UL. ÐOKA MIRAŠEVIĆA 21
Tel. 213-136, Email:
POPOVIĆ MILOŠ  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.9
Tel. 067/506-507, Email: dzilipopovic@gmail.com
POPOVIĆ SAVA  UL. HERCEGOVAČKA 90
Tel. 230-285, 069/073-718, Email: advokatpopovic@t-com.me
POPOVIĆ SANDRA  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.11/9
Tel. 228-360, 228-330, 067/835-705, Email: sanje.popovic@gmail.com
POPOVIĆ LUKA BULEVAR KNJAZA DANILA PETROVIĆA 11, THE CAPITAL PLAZA
Tel. 230-396, 069/183-970, Email:
POPOVIĆ-KUSTUDIĆ LJUBINKA  UL. 13. JULA BR.5
Tel. 664-664, 067/596-112, Email: ljubinkapopkud@t-com.me
PREBIRAČEVIĆ STEFAN  NOVAKA MILOŠEVA BR.10/2
Tel. 067/145-590, Email: stefanprebiracevic91@gmail.com
PRELEVIĆ SMILJANA  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 54
Tel. 247-368, 069/249-707, 067/641-050, Email: smiljana.prelevic@gmail.com
PRELEVIĆ LUKA  SVETOZARA MARKOVIĆA 42
Tel. 067/587-591, Email: luka.prelevic@plk-advokati.me
PRELEVIĆ RADONJA  UL. BORA TAMINDŽIĆA BB
Tel. 069/504-496, Email:
PRELEVIĆ R. DRAGAN  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130, KULA »NCO«, VII SPRAT
Tel. 510-506, 228-563, 228-564, fax.510-507,  067/600-505, Email: dp@prelevic.com,
www.prelevic.com
PRELEVIĆ TIJANA  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 54
Tel. 247-368, 069/463-900, Email: tprelevic16@gmail.com
PREMOVIĆ MIRJANA  HERCEGOVAČKA 85
Tel. 067/821-341, Email: advanapremovic@gmail.com
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS