ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

BABOVIĆ mr MARICA  SVETOZARA MARKOVIĆA 52/3
Tel. 067/356-088, Email: maricababovic@t-com.me
BABOVIĆ SAŠA  UL. KRALJA NIKOLE 76
Tel. 069/450-137, Email: advs.babovic@t-com.me
BAJČETA ZORICA  UL. MILJANA VUKOVA BR.3
Tel. 643-240, FAX. 643-241,  067/272-119, Email: zorica.bajceta@montenegrolaw.com, www.montenegrolaw.com
BAKRAČ ALEKSANDAR  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.54/I
Tel. 069/456-083, 067/067/042-889, Email: bakraca@gmail.com
BANOVIĆ BOŽINA  UL. HERCEGOVAČKA 90
Tel. 067/581-021, Email:
BATRIĆEVIĆ NEBOJŠA  UL. OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.12
Tel. 620-964, 069/081-777, Email: nebojsa.batricevic@gmail.com
BAĆOVIĆ VELJKO  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.21
Tel. 068/077-327, Email: veljko.bacovic@mijovic-vukovic.me
BEČANOVIĆ VASO  UL. VUKA KARADŽIĆA BR.29
Tel. 067/284-299, Email: vasobecanovic@gmail.com
BEGOVIĆ ZDRAVKO  UL. SLOBODE 60/IV
Tel. 220-223; 069/040-609, Email: advbegovic@t-com.me
BJELANOVIĆ VUČKO  UL. 13. JULA 5/8
Tel. 664-837, 069/040-516, Email: centromobilpg@t-com.me
BLAGOJEVIĆ MARIJA  UL. DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.66
Tel. 234-490, 067/418-350, Email: marijaquarius@gmail.com
BOGDANOVIĆ ANA  UL. VUKA KARADŽIĆA BR.29
Tel. 069/655-039, Email: bogdanovicana@yahoo.com
BOGIĆEVIĆ MIRKO  BUL. REVOLUCIJE, IV-34, ZGRADA „VEKTRA“
Tel. 069/646-333, Email: bogicevic@t-com.me
BOŽOVIĆ mr ANA  UL. GAVRA VUKOVIĆA L-1, STAN BR.4
Tel. 067/559-553, Email: bozovic.ana@t-com.me
BOŽOVIĆ M. VESKO  UL. MOSKOVSKA 99/II
Tel./fax: 228-068, 068/220-999, Email: vesko.b.adv@t-com.me, vbozovic@vmb1.me, www.vmb1.me
BOŽOVIĆ RAJKO  UL. ÐOKA MIRAŠEVIĆA 47
Tel. 269-822; 069/017-838, Email:
BOŽOVIĆ SRETEN  UL. RADOSAVA BURIĆA BR.191
Tel. 068/890-513, Email: jakovboz@gmail.com
BOŽOVIĆ MARIJA  UL. ĐEČEVIĆA 7
Tel. 069/515-989, Email: adv.marijabozovic@gmail.com
BOJOVIĆ MIHAILO  UL. V PROLETERSKE BRIGADE BR.41
Tel. 245-631, 069/401-003, Email: bojovicmihailo9@gmail.com
BOJANIĆ DEJAN  UL. DALMATINSKA BR.16
Tel. 067/222-418, Email: bojanicdejan64@gmail.com
BOJANIĆ M. MILICA  UL. SVETOZARA MARKOVIĆA BR.4
Tel. 262-924, 069/806-810, Email: advmilicabojanic@gmail.com
BOJANOVIĆ SANJA  SERDARA JOLA PILETIĆA BR.22
Tel. 067/656-067, Email: adv.sanjabojanovic@gmail.com
BOJIĆ S. VLADAN  UL. SVETLANE KANE RADEVIĆ BR.3/7 (P.C. EUROPOINT)
Tel. 247-711, 247-712, 247-713, fax. 224-111, 067/237-771, Email: sekvenca@t-com.me
BOJIĆ VLADIMIR  UL. PIPERSKA »CITY KEJ« LAMELA 5, I/2
Tel. 245-631, 068/014-074, Email: vlado@lawyer.com
BOJIĆ KATARINA  UL. SVETLANE KANE RADEVIĆ BR.3 (P.C. EUROPOINT)
Tel. 247-711, 067/202-090, Email: katarinabojic9@gmail.com
BOJIĆ SANDRA  UL. KARAĐORĐEVA BR.15, ULAZ A, I SPRAT
Tel. 067/813-781, Email: sandra_vucinic@hotmail.com
BOJADŽIĆ EMIR  PIPERSKA, CITY KEJ 2/69
Tel. 672-534, 067/414-341, Email: bojadzicemir@gmail.com
BOLJEVIĆ FILIP  19.DECEMBRA BB, JUŽNA TRIBINA GRADSKOG STADIONA
Tel. 069/203-443, Email: filipboljevic792@gmail.com 
BOLJEVIĆ LUKA  T.C. »KRUŠEVAC«
Tel. 067/477-916, Email: boljevicl@yahoo.com
BORIČIĆ DRAGIŠA  UL. 13.JULA BR.3
Tel. 069/499-993, 068/014-370, Email: boricicdragisa@gmail.com
BORIČIĆ MARKO  UL. SERDARA JOLA PILETIĆA 8/6
Tel. 067/884-886, Email: marko.boricic@velimirovic.me
BOŠKOVIĆ MIRKO  UL. MARKA RADOVIĆA 47
Tel. 202-616, 069/912-942, Email: mirko.b@t-com.me
BOŠKOVIĆ NIKOLA  UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.2A
Tel. 069/470-464, Email: nikboskovic@hotmail.com
BOŠNJAK BOJANA  MOSKOVSKA BR.111, ZGRADA »MAXIM«, I-34
Tel.fax. 510-707,  067/333-526, Email: adv.bojanabosnjak@gmail.com
BRAJOVIĆ ANTONIO  UL. OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.120
Tel. 634-878,  069/367-210, 067/588-323, Email: antoniobrajovic@yahoo.com
BRAJKOVIĆ JELENA  SERDARA JOLA PILETIĆA L3 B
Tel. 067/725-231, Email: jelenabrajkovicmne@gmail.com
BRAJKOVIĆ VELJO  UL. 13. JULA BR.7/II
Tel. 067/610-811, Email: adv.vbrajkovic@gmail.com
BRALETIĆ G. ŽELJKO  UL. 13. JULA BR. 5
Tel./Fax.238 499; 069 015 825, Email: braletic@t-com.me, www.advokatbraletic.com
BRNOVIĆ  M. IGOR  UL. SVETOZARA MARKOVIĆA 9
Tel. 224-198, 213-360, 069/073-360, Email: advbrnovic@t-com.me
BRNOVIĆ MILENA JANKA ĐONOVIĆA BR.102, STAN BR. 6
Tel. 069/920-282, Email: adv.milenabrnovic@gmail.com
BROĆIĆ-NIKIĆ JELENA  UL. NJEGOŠEVA BR.7/II
Tel. 675-506, 069/058-698, Email: advjela@t-com.me
BUJIŠIĆ MARIJA   UL. SERDARA JOLA PILETIĆA BB, P.C. »PALADA«, SPRAT II
Tel. 067/168-892, Email: marijabujisic@yahoo.com
BUJKOVIĆ ALEKSANDRA  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.149/V/33
Tel. 069/262-093, Email: aleksandra.bujkovic@kbplegal.mewww.kbp.legal
BULATOVIĆ BRANKO  UL. SERDARA JOLA PILETIĆA B.B. - ZGRADA ZETAGRADNJA, LAMELA B
Tel. 220-103, 067/284-320, Email: brankobulatovic@t-com.me
BULATOVIĆ V. VOJKA  UL. HERCEGOVAČKA  BR.10
Tel. 652-431, 069/055-417, Email: advkancvojka@t-com.me
BULATOVIĆ DANIJELA  UL. SERDARA JOLA PILETIĆA BR.7
Tel. 067/399-320, Email: danijela.bulatovic@advokat.co.me
BULATOVIĆ ĐORĐE  UL. MALO BRDO L2/3
Tel. 227-320, 067/488-055, Email: djbulatovic11@gmail.com
BULATOVIĆ MATIJA  UL. KARAĐORĐEVA BR.15
Tel. 067/512-777, Email: bulatovic.adv@gmail.com
BULATOVIĆ NIKOLA  UL. MALO BRDO L2/3
Tel. 227-320; 067/568-145, Email: nbulatovic@gmail.com
BURZANOVIĆ DANIJEL  UL. SVETOZARA MARKOVIĆA 15
Tel. 244-516, 063/415-248, Email: adv.burzanovic@t-com.me
BURZANOVIĆ LIDIJA  UL. SVETOZARA MARKOVIĆA 15
Tel. 244-516, 067/513-472, Email: advburzanovic@t-com.me
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS