ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

FATIĆ DANILO  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130/VII
Tel. 067/521-198, Email: danilofatic@yahoo.com
FRANOVIĆ KOVAČEVIĆ BOJANA  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 49
Tel/fax. 510-072, 067/606-060, Email: bojanaf@t-com.me
FRANOVIĆ KSENIJA  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.49, STAN 6
Tel/fax. 653-930,  067/323-663, Email: ksenijaf@t-com.me
FRANOVIĆ STEFANA  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 108/A26, THE CAPITAL PLAZA
Tel. 620-312, 067/472-623, Email: stefana.franovic@radonjic-associates.com
FEMIĆ RISTO  AERODROMSKA 29
Tel. 067/214-572, Email: adv.ristofemic@gmail.com
E  UL.
Tel. 000, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS