ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

ŽARIĆ SRĐAN  UL. SLOBODE BR. 26.
Tel. 230-652, 069/312-751, Email: adv.s.zaric@gmail.com
ŽARKOVIĆ SONJA  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 66
Tel. 067/821-641, Email: sodra@t-com.me
ŽUGIĆ BOJANA  BULEVAR IBRAHIMA DREŠEVIĆA BR.1
Tel. 069/051-333, Email: zugicbojana40@gmail.com
ŽIVKOVIĆ DANILO  UL. BRACANA BRACANOVIĆA BR.28
Tel. 067/820-611, Email: danilo.zivkovic@t-com.me
ŽIVKOVIĆ MARIJA  ŠEIKA ZAIDA BR.2
Tel/fax.221-305, 067/530-352, Email: marija.zivkovic@jpm.law,
marija@lvmlawfirm.com
ŽIŽIĆ STEFAN  UL. HERCEGOVAČKA 60
Tel. 069/235-420, Email: advstefanzizic@gmail.com
ŽIVKOVIĆ MAJA  UL. SERDARA JOLA PILETIĆA 1/G
Tel. 223-499, 068/253-390, Email: advmajazivkovic@gmail.com
ŽIVKOVIĆ TIJANA  BUL. SERDARA JOLA PILETIĆA BR. 18, 9/2
Tel/fax. 020/332-942; mob. 069/868-054, Email: zivkovic@law-office.me,
www.law-office.me
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS