ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

TIVAT  (032) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

ARSIĆ DRECUN NATAŠA  ŠETALIŠTE SELJANOVO BR.55
Tel. 069/335-815, Email: arsicnatasa11@gmail.com
BOŠKOVIĆ IVO  SELJANOVO II/4, STAN BR.11
Tel. 067/279-811, Email:
DRAGANIĆ BOŽIDAR  II DALMATINSKE BR.2
Tel. 671-277, 067/396-395, Email: botank@t-com.me
JELIĆ TATJANA  NJEGOŠEVA 6A
Tel. 069/101-843, Email: tatjanativat@gmail.com
KOVAČEVIĆ IVANA  PALIH BORACA 22 B4
Tel. 674-886, 067/549-628, Email: ivana82@t-com.me
KOVAČEVIĆ NENAD  MATKOVIĆI B.B.
Tel. 069/293-233, Email: advokativ@t-com.me
LAKIĆEVIĆ SNEŽANA  GORNJI KALIMANJ 3
Tel. 067/595-102, Email: lakicevicsnezana@gmail.com
LJESAR SPASOJE  SELJANOVO 13
Tel. 671-478, 067/386-023, Email: spasojelj@t-com.me
MARKOVIĆ NIKOLA  UL. LUKE TOMANOVIĆA 3A
Tel. 671-717, 069/450-927, Email: advmarkovic@yahoo.com
MARKU NIKOLA  GRADIOŠNICA, UL. MARKOSTAN 4/2
Tel. 069/449-300, Email: nikola.marku@gmail.com
MILJANIĆ ZORAN  MAŽINA BB
Tel. 671-717, 069/030-750, Email: advokatmiljanic@t-com.me
MILJANIĆ NIKŠA  UL. LUKE TOMANOVIĆA 3A
Tel. 067/228-828, Email: niksa@lawmiljanic.com
OBRADOVIĆ IVAN  BEOGRADSKA BR.25
Tel. 069/540-670, Email: info@iolawoffice.me
PANTOVIĆ RATKO  OBALA BB
Tel. 069/217-195, Email:  advrpantovic@gmail.com
PETROVIĆ ANTONELA  KRAŠIĆI BB
Tel. 067/586-514, Email: antonela.petrovic@gmail.com
SAMARDŽIĆ PETAR  UL. NIKOLE ÐURKOVICA 3
Tel. 674-529, 069/043-399, Email: adv-psam@t-com.me
STJEPANIČIĆ ALEKSANDRA  UL. LUKE TOMANOVIĆA 3B
Tel. 674-529, 068/160-720, 069/060-720, Email: advaleksandrastjepanicic@gmail.com
TODOROVIĆ - ČELANOVIĆ SUZANA  BELANI BB
Tel. 069/537-482, Email: adv.suzanatc@gmail.com
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS