ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

DABOVIĆ TAMARA  UL. SLOBODE 16
Tel. 672-671, 672-672, 672-674, 672-675, 069/952-669, Email: tamara.dabovic@jmv.co.me
DABOVIĆ MARKOVIĆ TEODORA  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130/VII
Tel. 069/651-072, Email: teodora.dabovic@gmail.com
DAKIĆ ANDRIJA  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.54
Tel. 069/187-287, Email: adv.andrijadakic@gmail.com
DAKIĆ M. MARKO  UL. VUKA KARADŽIĆA 4
Tel. 225-223, 248-211, 069/083-555, Email:
DAMJANOVIĆ STEVAN  UL. MOSKOVSKA 25
Tel. 234-167, 069/029-256, Email: adv.damjanovic@live.com
DAMJANOVIĆ MILOŠ  UL. MILOŠA OBILIĆA 46
Tel. 069/492-959, Email: milos.damjanovic@live.com
DAMJANOVIĆ MARKO  UL. MOSKOVSKA 25
Tel. 067/676-769, Email: masha-damjanovic@yahoo.com
DARMANOVIĆ ILIJA  UL. OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.102
Tel. 624-125, 067/264-001, 067/067-003, Email: advilijadarmanovic@gmail.com
DEVIĆ RADMILA  UL. BLAŽA JOVANOVIĆA 7
Tel. 266-144, 069/236-899, Email:
DEDIĆ DIJANA  ANKARSKI BULEVAR BR.16, I SPRAT
Tel. 069/896-808, Email: dijanadedic@yahoo.com , dijana.dedic@klo.co.me
DEDIĆ LARA  UL. TRG NEZAVISNOSTI 1
Tel. 067/501-183, Email: lara.dedic@t-com.me
DEDEIĆ TATJANA  MOSKOVSKA 13, III/23.
Tel/fax.205-541, 069/202-101, Email: tatjana.dedeic@hotmail.com
DEDIĆ Š. TOMISLAV  UL. 19. DECEMBRA BR.40
Tel/fax. 664-325, 069/013-569, Email:
DELAGIĆ MESUD  8. MARTA BR.55
Tel. 067/025-333, Email: mdelagic@gmail.com
DELEVIĆ D. OBRAD  UL. 13. JULA BR. 3
Tel. 067/845-777, Email: adv.delevic@yahoo.com
DESPOTOVIĆ IVAN  UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.6
Tel/fax. 238-410, 238-455, 063/200-333, Email: kancelarijadespotovic@gmail.com
DOBROVIĆ ČEDO  CETINJSKI PUT I-II, ZGRADA »NORMAL« 26
Tel. 234-913, 067/872-191, Email: advokatdobrovic@t-com.me
DRAGIĆ SAVA  UL. KRAGUJEVAČKA BR.5
Tel. 068/079-997, Email: advokat.savadragic@gmail.com
DRAGOVIĆ BALŠA  UL. VASA RAIČKOVIĆA 20/III
Tel. 068/009-004, Email: bakaadvokat@t-com.me
DRAGOVIĆ DARKO  UL. SERDARA JOLA PILETIĆA BR.2/3 (ZGRADA »ČELEBIĆ«)
Tel. 069/524-003, Email: darko@andjelic-dragovic.com
DRAGOVIĆ DEJAN  SLOBODE BR.45
Tel. 068/106-333, Email: dragovicdejo@gmail.com
DRAKULOVIĆ MAJA  VIJENAC KOSOVSKIH JUNAKA BR.1
Tel/fax. 067/331-362, Email: adv.majadrakulovic@jgmail.com
DRAKULOVIĆ MILICA  UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.20/II
Tel. 068/040-235, Email: millica@t-com.me
DRAKULOVIĆ RADONJA  UL. VASA RAIČKOVIĆA 20/II
Tel. 068/001-235, Email: adv.radonja@gmail.com
DRAŠKOVIĆ ZORICA  UL. MOSKOVSKA 153/I
Tel/fax. 237-738, 069/016-651, 067/616-651, Email: adv.z.draskovic@gmail.com
DRAŠKOVIĆ - VOJVODIĆ JELKA  MILUTINA VUČINIĆA BR.51, ULAZ III, STAN BR.84
Tel. 067/308-702, Email: vojvodic.jelka@gmail.com
DROBNJAK BRANKA  VASA RAIČKOVIĆA 4B
Tel. 067/040-700, Email: branka.rajkovic@gmail.com
DUBAK MLADEN  MOSKOVSKA 48
Tel. 067/911-119, Email: mladen.dubak@t-com.me
DUJOVIĆ RADULOVIĆ VALENTINA  UL. ŠPIRA MUGOŠE BR.
Tel. 067/601-836, Email: adv.valentinadujovic@hotmail.com
DARMANOVIĆ BUDIMIR  UL. VASA RAIČKOVIĆA 14
Tel./fax. 238-350, 069/066-163, Email: darmanovicb@yahoo.com
DURKOVIĆ IVANA  UL. 13. JULA BR.3
Tel. 067/206-225, Email: adv.ivanadurkovic@gmail.com
DURUTOVIĆ BRANISLAV  UL. MOSKOVSKA BB
Tel/fax. 510-072, 069/025-065, Email:
DURUTOVIĆ TAMARA  TRG NEZAVISNOSTI BR.1
Tel. 664-461, 675-337, 069/015-960, Email: advokati@aod.co.me
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS