ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

ULCINJ  (030) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

VUKMANOVIĆ RADOVAN  UL. MUJO ULQINACU 16
Tel/fax. 423-040, 069/024-437, Email: vukmanovic1959@gmail.com
GAČEVIĆ-ROGOVA R.VESNA  UL. IVANA MILUTINOVICA 1
Tel. 422-393, 069/662-226, 067/747-168, Email: vesna.g.rogova@gmail.com,
lilla0807@hotmail.rs
GUCI DŽ. SULEJMAN  BULEVAR REVOLUCIJE BB
Tel. 412-067, 412-707, fax. 455-387,  069/031-826, Email:
DASHARAMI VALON  BRAĆA FRASHERI BB
Tel. 069/519-702, Email: v.dasharami@gmail.com
LAMEŽEVIĆ TALAT  UL. 26. NOVEMBRA BB
Tel. 455-214, 068/536-705, Email: advokattalat@hotmail.com
LOLOVIĆ HURIJA  BULEVAR ĐERĐ KASTRIOTI SKENDERBEG
Tel. 069/513-173, Email: hurijalolovic@gmail.com
MARKIĆ ANTON  BULEVAR VELLAZERIT FRASHERI BB
Tel. 401-128, fax.412-707; 069/032-839, Email: advanton@t-com.me, www.advanton.me
MARKIĆ LORO  UL. ÐERD KASTRIOTI - SKENDERBEU BB
Tel./fax.412-259, 069/062-391, Email: loromark@t-com.me
MIROVIĆ MITAR  UL. S. FRAŠERI BB
Tel. 067/842-575, Email: mitar.mirovic.ul@gmail.com
MIŠERI SAMI  UL. MARŠALA TITA BB
Tel. 401-530, 069/032-060, Email: samimisheri@t-com.me
MUCAJ RAMAZAN  UL. MAJKE TEREZE BB
Tel. 412-045, 067/882-757, Email: advokat.mucaj@gmail.com
MURATI BESMIR  BULEVAR VELLAZERIT FRASHERI BB
Tel. 069/707-010, Email: muratilawoffice@gmail.com
MURATI  JAKUP  UL. VELLAZERIT FRASHERI BB
Tel. 412-425; 069/031-601, Email: maximpex@t-com.me
ROGOVA SH. ILIRE  UL. IVANA MILUTINOVIĆA BR.1
Tel. 067/551-292, Email: lilla0807@hotmail.rs
HAXHIBETI GËZIM  BULEVAR VELLEZERIT FRASHERI BB
HODŽIĆ ARBEN  UL. 26.NOVEMBRA
Tel. 067/527-671, Email: arben.hodzic1@gmail.com
HUSIĆ ARMEND  BULEVAR ĐERĐ KASTRIOTI SKENDERBEU BB
Tel. 067/893-610, Email: armendhusic@gmail.com
SEFA LIRIDON  UL. BRAĆE FRAŠERI BB.
Tel. 067/875-560, Email: liridon_s91@hotmail.com
ĆETKOVIĆ IGOR  UL. IVANA MILUTINOVIĆA 77
Tel. 069/256-788, Email: advokatigorcetkovic@gmail.com
ĆETKOVIĆ MILOŠ  UL. 26.NOVEMBRA BR.121
Tel. 067/587-007, Email: milosh.cetkovic@gmail.com
CUNGU IBRAHIM  UL. 26. NOVEMBRA BB
Tel. 412-935, 421-519, 069/034-176, Email: advokat_cungu@hotmail.com
ČAPUNI MUSTAFA  ÐERANE BB
Tel. 069/559-793, Email:
ČAPUNOVIĆ BUDIMIR  BULEVAR MARŠALA TITA BB
Tel. 412-432, 067/315-309, Email:
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS