MARKOVIĆ ORLE  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA 15
Tel/fax. 246-378, 069/031-222, Email: orlemarkovic@t-com.me
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

MAVRIĆ EDITA  UL. JANKA ĐONOVIĆA BB
Tel. 068/349-637, Email: editamavric.adv@gmail.com
MANDIĆ RADOVAN  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 112
Tel. 067/742-742, Email:
MARAŠ DARKO  BULEVAR SERDARA JOLA PILETIĆA 8/6
Tel. 245-631, 068/008-737, Email: darko.maras@velimirovic.me
MARINOVIĆ BORIS  UL. MILJANA VUKOVA 9
Tel. 230-244, fax.228-438,  069/013-924, Email: justicija@t-com.me
MARIĆ STANKO  UL. PIPERSKA 369/I
Tel. 272-060, 069/032-757, Email: smaric@t-com.me
MARKIŠIĆ MEHMED  BULEVAR PERA ĆETKOVIĆA BR.305
Tel. 067/511-032, Email: mecconi@yahoo.com
MARKOVIĆ BOJANA  UL. SLOBODE BR.16
Tel/fax. 672-671, 672-672, 672-674, mob. 067/331-220,
Email: bojana.spanjevic@jmv.co.me, web: www.jmv.co.me
MARKOVIĆ VELIBOR  UL. 13. JULA 15/I
Tel. 237-765; 069/041-593, Email: velibor.law@t-com.me
MARKOVIĆ DANILO  ĐOKA MIRAŠEVIĆA M2 52/7
Tel. 067/345-163, Email: danilo.markovic@t-com.me
MARKOVIĆ DRAGAN  UL. 13. JULA 7
Tel. 238-430, 069/014-390, Email: advdraganm@t-com.me
MARKOVIĆ JELENA  UL. 13. JULA BR.7
Tel. 238-430, 069/444-402, Email:
MARKOVIĆ J. LJUBOMIR UL. ĐOKA MIRAŠEVIĆA, KULA M-2
Tel. 264-327, 069/083-614, Email: danilo.markovic@t-com.me
MARKOVIĆ MARJAN  UL. ILIJE PLAMENCA 103, ULAZ 5, STAN 8
Tel. 662-033, 069/027-401, Email: marjanmarkovic@t-com.me
MARKOVIĆ MARKO  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.21
Tel. 069/341-561, Email: marko.markovic@mijovic-vukovic.me
MARKOVIĆ NELA BULEVAR PERA ĆETKOVIĆA BE.305
Tel. 067/445-980, Email: nelamarkovicmne@gmail.com
MARKOVIĆ ORLE  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA 15
Tel/fax. 246-378, 069/031-222, Email: orlemarkovic@t-com.me
MARKU NIKOLA  UL. CETINJSKA 11, CAPITAL PLAZA
Tel. 069/449-300, Email: nikola.marku@gmail.com
MAROJEVIĆ ANDRIJA  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.45
Tel. 069/249-999, Email: andrijamaroje@gmail.com
MARTINOVIĆ IGOR  UL. VAKA ÐUROVIĆA BB
Tel. 407-278,  067/232-819, Email: igormartinovic@t-com.me
MASLOVAR BOJANA  BULEVAR SVETOG PETRA BR. 130/VII
Tel. 067/600-514, Email: bojana.maslovar@mail.ru
MASTILOVIĆ ANA  SERDARA JOLA PILETIĆA 1/I
Tel.240-558, 067/506-421, Email: mastilovicana.adv@gmail.com
MATKOVIĆ ALEKSANDAR  UL. STANKA DRAGOJEVIĆA 28
Tel. 665-124, 069/017-013, Email: anetao@t-com.me
MAŠANOVIĆ ILIJA UL. CRNOGORSKIH SERDARA BR.21
Tel. 067/606-640, Email: ilija.masanovic.legal@gmail.com
MEDOJEVIĆ DARKO  UL. 13. JULA BR.10
Tel. 067/468-734, Email: medojevic.darko@gmail.com
MEDOJEVIĆ DRAŽEN  UL. NJEGOŠEVA 45
Tel. 069/075-898, Email: drazenmedojevic67@hotmail.com
MEDOJEVIĆ JELENA  KARAĐORĐEVA BR.5
Tel. 069/750 714, 068/855-770, Email: jelena.tomasevic@janjevicattorney.com
MEDOJEVIĆ NIKOLA  ZGRADA SOLIDARNOSTI »B«, STARI AERODROM (PORED P.C.
»VOLI«, PRIZEMLJE, STAN J BR.1)
Tel. 069/012-793, Email: medojevic@t-com.me
MEĐEDOVIĆ MARKO  CITY KVART, LAMELA 5-19, (PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: CITY KVART,
RADOJA DAKIĆA 30A)
Tel. 069/317-197, Email: info@medjedovic.me
MEHMEDOVIĆ OMER  UL. MARKA MILJANOVA BR.17
Tel. 069/090-395, Email: omer.mehmedovic@gmail.com
MIJAJLOVIĆ-STAJIĆ LJUBINKA  UL. KARAĐORĐEVA BR.3
Tel. 230-760, 067/424-220, Email: stajic.lj@t-com.me
MIJANOVIĆ MILIJA  UL. HERCEGOVAČKA 92
Tel. 067/254-333, Email: advmm@t-com.me
MIJATOVIĆ MARTA  PEKA PAVLOVIĆA BR.11
Tel. 069/332-684, Email: martamijatovic20@gmail.com
MIJOVIĆ-STRAHINJA JELENA  UL. SVETOZARA MARKOVIĆA 52A
Tel. 238-305; 069/129-974, Email: jelenamijovic76@gmail.com
MIJOVIĆ ZORAN  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.21
MIJOVIĆ NATAŠA SERDARA JOLA PILETIĆA B5/25
Tel. 067/517-760, 069/259-767, Email: natasa.deletic@gmail.com
MILAČIĆ DRAŽEN  UL. 13. JULA BR.3
Tel. 238-306,  067/212-353, Email: advokatmilacic@gmail.com, www.advokatmilacic.com
MILIĆ DAMJAN  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 108, A36, II SPRAT
Tel. 069/964-646, Email: damjan_milic@yahoo.com
MILINKOVIĆ VESNA  19.DECEMBRA BR.14, I SPRAT
Tel. 067/235-295, Email: vesnamilinkovic17@gmail.com
MILONJIĆ V. BOŽO  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.44
Tel. 068/431-023, Email: advbozovm@gmail.com
MILAŠEVIĆ JOVAN  NOVAKA MILOŠEVA BR.38, III SPRAT
Tel. 069/013-016, Email: advjovanm@gmail.com
MILOŠEVIĆ ANĐELKO  OKTOBARSKE REVOLUCIJE 7
Tel. 069/020-882, Email: info@notari.me
MILOŠEVIĆ B. VLADIMIR  UL. ZETSKOG ODREDA 15
Tel. 613-405, 613-406, 067/870-605, Email: milosevicm@t-com.me
MILOŠEVIĆ MARKO  UL. HERCEGOVAČKA BR.60
Tel. 069 053 993, Email: marko.milosevic@advokatmne.me
MILOŠEVIĆ MAŠA  UL. KARAĐORĐEVA BR.4
Tel. 067/484-386, Email: masamilosevic@hotmail.com
MILOŠEVIĆ MILOVAN  UL. VASA RAIČKOVIĆA 2A
Tel. 664-394,  069/193-022, Email: milovan@antunovic-milosevic.me
MILOŠEVIĆ NOVICA  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA 35
Tel. 238-578, 069/016-954, Email: novica@t-com.me
MILJANOVIĆ MILENA  19. DECEMBRA, JUŽNA TRIBINA GRADSKOG STADIONA, 
ULAZ 1, I SPRAT
Tel. 068/158-319, Email: adv.milenamiljanovic@gmail.com
MINIĆ PETAR  UL. SERDARA JOLA PILETIĆA BB, ZGRADA »VEZIR« - SPRAT II
Tel/fax. 223-808, 069/459-359, Email: petar.minic@adv.co.me, www.adv.co.me
MIŠNIĆ NIKOLINA  UL. 4. JULA BR.15
Tel. 069/250-814, Email: adv.nikolina@gmail.com
MIRANOVIĆ ANA  UL. VASA RAIČKOVIĆA 2B
Tel. 238-410, 238-455, 067/232-299, Email: rareana@gmail.com
MIRANOVIĆ TOMISLAV  BULEVAR REVOLUCIJE 2A
Tel. 067/210-130, Email: miranovictomislav@gmail.com
MIĆANOVIĆ-NIKČEVIĆ SNEŽANA  UL. 19.DECEMBRA BB - JUŽNA TRIBINA GRADSKOG STADIONA
Tel. 231-908, 069/563-144, Email: adv.micanovic@gmail.com
MIĆOVIĆ DANILO  UL. NJEGOŠEVA 12
Tel. 650-167, 069/014-414, Email: mvasilije@t-com.me
MIĆUNOVIĆ MIRKO  UL. MOSKOVSKA 34
Mob. 067.568. 295, Email: info@micunovic.me
MIŠNIĆ MARKO  UL. NOVAKA MILOŠEVA BR.20
Tel. 220-346, 067/242-010, Email: marko.misnic@arp.co.me
MIŠNIĆ NIKOLINA  UL. 4. JULA BR.15
Tel. 069/250-814, Email: adv.nikolina@gmail.com
MRDAK PETAR  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.83
Tel. 067/418-040, Email: peromrdak@t-com.me
MUGOŠA VANJA  UL. SLOBODE 16/I
Tel/fax. 241-920, 231-085, 231-096,Mob.tel. 069/012-494, Email: vanja.mugosa@jmv.co.me,   www.jmv.co.me,
MUGOŠA MITAR  UL. OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.42
Tel. 237-062, 067/675-610, Email:
MURATOVIĆ ORLE  MOSKOVSKA 48
Tel. 069/010-265, Email: adv.muratovic@gmail.com
MURIĆ DINO  19. DECEMBRA, JUŽNA TRIBINA STADIONA »BUDUĆNOST«, ULAZ 1, I SPRAT
Tel. 068/017-010, Email: advokat.dinom@gmail.com
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS