ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

GAZIVODA SINIŠA  UL. VASA RAIČKOVIĆA 4A
Tel. 653-413, 069/124-539, Email: office@advokatgazivoda.me
GANJOLA HAMID  UL. AVDA MEĐEDOVIĆA 29, STARI AERODROM
Tel. 067/664-010, Email: hamidg@t-com.me
GLAVATOVIĆ SLAVKO  UL. PIPERSKA BB, L-5, STAN 26
Tel. 067/813-169, Email: slavko.glavatovic@gmail.com
GLIGOROVIĆ RADOSAV  CETINJSKI PUT, LAMELA 1/4 BR.2, CITY KVART
Tel. 260-819, 067/217-783, Email: radosav.gligorovic@gmail.com,
DOC. DR GOLUBOVIĆ VUKOMAN  SERDARA JOLA PILETIĆA BB, P.C. »PALADA«, SPRAT II
Tel. 674-038, 067/500-922, Email: vukoman.golubovic@gmail.com
GOLUBOVIĆ NEBOJŠA  SERDARA JOLA PILETIĆA BB, P.C. »PALADA«, SPRAT II
Tel. 674-038, 067/550-530, Email: adv.golubovicn@gmail.com
GORANOVIĆ V. SENKA  UL. KARAĐORĐEVA 11
Tel. 664-897; 069/071-040, Email: velibor@t-com.me
GRGUREVIĆ VASILIJE UL. BAKU 140, I SPRAT
Tel. 228-137, 067/548-014, Email: vasilije.grgurevic@gmail.com
GRUBAČ MARIJA  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.62
Tel. 069/974-974, Email: marija.grubac7@gmail.com
GUBERINIĆ BOJANA  TRG BOŽANE VUČINIĆ BR.45
Tel. 069/564-573, Email: vujosevicbojana@gmail.com
GUBERINIĆ NENAD  TRG BOŽANE VUČINIĆ BR.45
Tel. 069/898-768, Email: nenadguberinic@gmail.com
GRDINIĆ  JELENA  TRG NEZAVISNOSTI 21/I
Tel. 221-305, 067/440-003, Email:
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS