ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

ŠABOVIĆ ILHANA  UL. LJUBOVIĆ 28
Tel. 681-146, 069/870-576, Email: ilhanapg@hotmail.com
ŠABOTIĆ DINA  UL. MOSKOVSKA, ZGRADA „MAXIM“ 133A
Tel. 067/868-819, Email: saboticdina@yahoo.com
ŠARANOVIĆ MILIJA  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA, ULAZ I/314 BR.12
Tel. 068/638-532, Email: milijasaranovic@yahoo.com
Dr. ŠARKINOVIĆ HAMDIJA  UL. II CRNOGORSKOG BATALJONA 2/14
Tel. 067/284-313, Email: hamdija.sarkinovic@gmail.com
ŠEVALJEVIĆ LAZAR  UL. DALMATINSKA BR.4
Tel./fax. 237-149, 069/069-067, Email: advokatlazar@t-com.me
ŠLJIVANČANIN VJERA  TRG NIKOLE KOVAČEVIĆA BR. 14
Tel. 067/272-619, Email:
ŠLJIVANČANIN IVANA  ANKARSKI BULEVAR 38
Tel. 067/592-027, Email: ivana@sljivancaninlaw.com
ŠOFRANAC DIMITRIJE  UL. SLOBODANA ŠKEROVIĆA BR.28, I SPRAT
Tel. 067/280-863, Email: dimitrije.sofranac@gmail.com
ŠOFRANAC MARIJA  UL. SLOBODE 60/IV
Tel. 220-223, 069/452-913, Email: marijasofranac28@gmail.com
ŠOFRANAC SAVO  VASA RAIČKOVIĆA 4B
Tel. 068/467-245,  067/641-391, 069/992-797, Email: savosofranac.adv@gmail.com
ŠOĆ M. DIMITRIJE SERDARA JOLA PILETIĆA BR.22
Tel. 069/906-166, Email: dimitrijesoc@gmail.com
ŠOĆ DRAGAN  UL. VASA RAIČKOVIĆA 14
Tel. 238-350, 067/200-100, Email: soc_dragan@yahoo.com
ŠPINDLER SNEŽANA  CENTRAL POINT, UL. MARKA RADOVIĆA BR.23
Tel. 067/609-998, Email: snezanaspindler@gmail.com
ŠĆEPANOVIĆ BRANKO  UL. HERCEGOVAČKA BR.106
Tel. 067/888-800, Email:
ŠĆEPANOVIĆ DRAGOLJUB  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA 19
Tel. 069/032-730, 068/032-730, Email: dragoljubscepanovic@t-com.me
ŠĆEKIĆ ITANA  BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA BR.50
Tel. 067/553-599, 231-628, Email: itana.scekic@yahoo.com
ŠUKURICA AMER  UL. SVETOZARA MARKOVIĆA 35
Tel. 069/051-970, Email: amer.suk@hotmail.com
ŠUNDIĆ DRAŽEN  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA, ULAZ I 314, BR.12
Tel. 068/412-908, Email:
ŠUŠIĆ BOJAN  UL. IVANA MILUTINOVIĆA BR.13
Tel. 247-771, 067/330-022, Email: advokat.bojansusic@gmail.com
ŠUŠIĆ MITAR  UL. VUKA KARADŽIĆA BR.5
Tel. 069/070-003, 069/166-666, Email: office@advokatpg.me
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS