ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

KAVARIĆ DALIBOR  UL. SLOBODE BR.45
Tel. 069/408-974, Email: dacok@t-com.me
KAVARIĆ SLAĐANA  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.45
Tel. 228-271, 067/234-820, Email: advsladjana@t-com.me
KAŽIĆ LELA  UL. VASA RAIČKOVIĆA 36
Tel. 237-954, 068/677-727, Email: lela.kazic@gmail.com
KAŽIĆ SRDAN  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.11, I SPRAT, STAN BR.10
Tel. 068/222-200, Email: srdan.kazic@outlook.com
KAŽIĆ FILIP  UL. LJUBLJANSKA 16, I SPRAT
Tel. 068/555-550, Email: filip.kazic@klo.co.me
KALEZIĆ MARIJA  MARKA RADOVIĆA , LAMELA A-2, 5.SPRAT, STAN BR.34
Tel. 069/351-619, Email: marija.kalezic.mne@gmail.com
KALEZIĆ SAVO  BULEVAR REVOLUCIJE 2A
Tel. 067/558-208, Email: advkalezicmiranovic@gmail.com
KAPRIŠ MARIJANA  UL. NJEGOŠEVA 49, PC »TASIĆ-RADULOVIĆ«
Tel. 067/601-446, Email: kaprismarijana@gmail.com
KARAĐUZOVIĆ - ĐINĐINOVIĆ ALMA  ŠEIKA ZAIDA BR.2
KARADŽIĆ NATALIJA  UL. KRALJA NIKOLE BR.47
Tel. 067/851-265, Email: nkaradzicattorney@gmail.com
KARADŽIĆ TRIPKO  UL. VASA RAIČKOVIĆA 4B
Tel. 069/010-045, Email: tripko.karadzic@t-com.me
KASALICA JADRANKA  UL. 13. JULA BR.21
Tel. 237-378,  067/523-062, Email: adv.jadrankak@t-com.me
Dr KASALICA MAKEDONKA  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.104/18
(ZGRADA „MAKSIM“)
Tel. 068/051-888, Email: advmaki@yahoo.com
KASTRATOVIĆ M. RADOŠ  UL. KARAĐORĐEVA BR.4
Tel. 067/212-151, Email: advkastratovic@t-com.me
KEKER MILAN  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.149/V/33
Tel. 068/676-064, Email: milan.keker@kbplegal.mewww.kbp.legal
KEKOVIĆ PERKO  UL. STUDENTSKA B.B., CITY KVART, LAMELA 3-5
Tel. 223-808, 069/311-923, Email: perko.kekovic@adv.co.me, www.adv.co.me
KLIKOVAC DEJAN  UL. MARKA ĐUKANOVIĆA BR.3
Tel. 067/442-098, Email: adv.dejank@gmail.com
KNEŽEVIĆ ĆORAC BOŽANA  UL. SERDARA JOLA PILETIĆA 5
Tel. 240-875, 067/334-941, Email: adv.bozana@t-com.me   www.bcdlawoffice.com
KNEŽEVIĆ VASILIJE  UL. KRALJA NIKOLE BR.1, P.C. »NIKIĆ«
Tel./fax: 239-195, 069/484-949, Email: vasilije.knezevic@gmail.com
KNEŽEVIĆ - STOJANOVIĆ DALIBORKA  CITY KVART 5-2, I/7
Tel. 665-552, 069/504-620, Email: adv.daliborka@gmail.com
KNEŽEVIĆ MARKO  NOVAKA MILOŠEVA BR.42
Tel. 067/540-515, Email: marcoknezevic@gmail.com
KNEŽEVIĆ MILENA  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130/7
Tel. 067/310-305, Email: milenak04@me.com
KNEŽEVIĆ MILUTIN  UL. 13.JULA BR.7/II
Tel. 238-450. 069/224-024, 067/224-021, Email: knezevic.adv@gmail.com
KNEŽEVIĆ MILJAN  UL. CRNOGORSKIH SERDARA BR.26
Tel. 067/254-007, Email: miljanknezevic@t-com.me
KNEŽEVIĆ MOMČILO  UL. 13. JULA BR. 7/ II
Tel. 238-450, 069/014-812, Email:
KNEŽEVIĆ TOMICA  UL. NJEGOŠEVA 11
Tel. 067/010-212, 068/055-076 Email: tomicaknezevic.adv@gmail.com
KOVAČEVIĆ ALEKSANDAR  UL. NJEGOŠEVA 11
Tel. 069/369-101, Email: aleksandar@advokati.me
KOVAČEVIĆ ALEKSANDRA  UL. NJEGOŠEVA 11
Tel. 067/828-821, Email: aleksandrakovacevic75@gmail.com
KOVAČEVIĆ BORIS  UL. KARAĐORĐEVA BR.2
Tel. 067/505-212, Email: kovacevicboris@yahoo.com
KOVAČEVIĆ DRAGAN  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.35
Tel. 238-578, fax.237-456, 067/320-681, Email: dkovacevic.adv@gmail.com
KOVAČEVIĆ ĐORĐIJA  BULEVAR DŽORDŽAVAŠINGTONA BR.108/36A
KOVAČEVIĆ MILAN  UL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 49, STAN BR. 6
Tel. 067/422-224, Email: adv.milankovacevic@gmail.com
KOVAČEVIĆ SPASOJE  OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.121
Tel. 069/313-626, Email: spasojekovacevic.adv@gmail.com
KOJIĆ IVANA  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.106
Tel. 069/055-210, Email: i.kojic@yahoo.com
KOJIĆ SANIDA  UL. NOVAKA MILOŠEVA BR.37/II
Tel. 664-461, 067/471-437, Email: advokati@aod.co.me, sanidakojicadv@gmail.com
KOMAR MILICA  ŠEIKA ZAIDA BR.2
Tel. 067/798-627, Email: milica@lvmlawfirm.com, milica.komar@jpm.law
KOMATINA VELIBOR  MALO BRDO, L3, ULAZ II, BR.22
Tel. 069/810-001, Email: adv.veliborkomatina@gmail.com
KOMNENIĆ ANJA  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130/VII
Tel. 067/503-758, Email: anja.abramovic@yahoo.com
KOMNENIĆ MILOŠ  UL. LJUBLJANSKA 16, I SPRAT
Tel. 067/227-078, Email: milos.komnenic@klo.co.me, www.klo.co.me
KORAĆ BOJAN  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.9
Tel. 067/422-332, Email: korac@t-com.me
KORAĆ KSENIJA  PIPERSKA ULICA, CITY KEJ, LAMELA 2
Tel. 067/204-052, Email: ksenijaa.korac@gmail.com
KOSOVIĆ MILJAN  BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG 54/I
Tel. 067/132-380, Email: miljan.kosovic86@gmail.com
KOSTIĆ LJUBOMIR  UL. SVETOZARA MARKOVIĆA 33
Tel. 238-157, 067/062-146, Email: kostic.adv@gmail.com
KOTLAJA DESANKA ANKARSKI BULEVAR 16, I SPRATA »ZETAGRADNJA«, LAMELA B
Tel. 068/417-989, Email: desanka.kotlaja@klo.co.me
KRALJEVIĆ ANJA  TRG NEZAVISNOSTI BR.1
Tel. 664-461, 675-337, 067/643-773, Email: advokati@aod.co.me
KRAJNOVIĆ NADA  UL. RADOSAVA BURIĆA L5/15
Tel. 067/611-113, Email: adv.nadakrajnovic@gmail.com
KRUŠIĆ LUKA  POSLOVNI CENTAR  »KRUŠEVAC«
Tel. 069/815-615, Email: luka.krusic@yahoo.com
KRASIĆ PREDRAG  UL. SLOBODE BR.27
Tel. 068/455-460, 068/087-520, Email: advkrasic@gmail.com
KRPOVIĆ JUGOSLAV  MALO BRDO N3/N4-VII-75
Tel. 227-439, 067/535-333, Email: jugo73@t-com.me
KUZMANOVIĆ IGOR  UL. VASA RAIČKOVIĆA 4A
Tel. 068/511-411, Email: Igorkuzmanovic33@gmail.com
KUZMANOVIĆ ĐORĐE  SVETOZARA MARKOVIĆA 42
Tel. 067/360-312, Email: djordje.kuzmanovic@plk-advokati.me 
KURPEJOVIĆ MUBERA  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA 13
Tel. 067/040-000, Email: kurpejovic.mubera@gmail.com
KURTANOVIĆ ELMA  BULEVAR VELJKA VLAHOVIĆA BR.17
Tel. 067/277-713, Email: elma.kurtanovic@gmail.com
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS