ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

TADIĆ ANA  BLAŽENE OZANE 2
Tel. 069/570-328, Email: advokatanatadic@gmail.com
TADIĆ PALIBRK JELENA  SERDARA JOLA PILETIĆA 2, (ZGRADA »ČELEBIĆ«), STAN BR.3
Tel.067/285-819, Email: tadicjelena31@gmail.com
TANJEVIĆ MARINA  UL. IV JULA TS/2
Tel. 068/181-878, Email: marina.p.tanjevic@gmail.com
TERZIĆ DEJAN  UL. HERCEGOVAČKA 90/3
Tel/fax. 220-492,  067/841-814, Email: advokat.terzicd@t-com.me
TERZIĆ NIKOLA  BUL. SERDARA JOLA PILETIĆA BR. 18, 9/2
Tel/fax. 020/332-942; mob. 067/604-094, Email: terzic@law-office.me,
www.law-office.me
TODOROVIĆ MIODRAG  UL. BRANKA DELETIĆA BB, ULAZ H, STAN BR.17
Tel. 069/620-468, Email: advokatmiodragtodorovic@gmail.com
TIODOROVIĆ ZORAN  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 45
Tel. 068/784-416, Email: ztiodorovic12@gmail.com
TOMAŠEVIĆ N. ŽELJKO  UL. ILIJE PLAMENCA 103, ULAZ 5, STAN 8
Tel. 241-290, 069/021-315, Email: zeljkotomasevic59@gmail.com
TOMAŠEVIĆ - PAPIĆ SLAĐANA  UL. 13.JULA BR.41
Tel. 067/818-515, Email: tomasevicsladjana7@gmail.com
TOMKOVIĆ NIKOLA  BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG 106
Tel. 067/521-844, Email: lawofficetomkovic@gmail.com
TOMOVIĆ DALIBOR  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130/VII
Tel. 510-506, 228-563, 228-564, fax. 510-507, 067/595-657, Email: darkoadv@t-com.me
TOMOVIĆ DARIJA  BAKU 30/4
Tel. 242-007, 067/484-931, Email: thetomovic@gmail.com
TOMOVIĆ MIRJANA  UL. PRIMORSKA 21
Tel. 660-096, 067/755-361, Email: mirjana.tomovic@yahoo.com
TOMOVIĆ MLADEN  UL. OKTOBARSKE REVOLUCIJE 157/1
Tel. 067/419-704, 067/247-423, Email: mladen.tomovic@hotmail.com, mladenlaw@gmail.com
TOMOVIĆ SOFIJA  UL. MOSKOVSKA BR.169/III
Tel. 069/572-172, Email: tomovicsofija23@gmail.com
TRIPKOVIĆ MAJA  UL. MOSKOVSKA BR.111, ZGRADA »MAXIM«, I-34
Tel. 510-707, 069/208-535, Email: adv.majatripkovic@gmail.com,
TRIPKOVIĆ PAVLE  VLADIKE VISARIONA BORILOVIĆA, MASTER QUART, ULAZ C1, STAN 6
Tel. 067/609-095, Email: pavle.tripkovic@trlegal.me, www.trlegal.me
TURKOVIĆ MAJA  UL. SLOBODE BR.5, SPRAT I,
Tel. 069/968-059, Email: turkovic.maja@gmail.com
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS