ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

ĐEDOVIĆ MILICA  SERDARA JOLA PILETIĆA, ZETAGRADNJA, LAMELA C
Tel. 067/582-728, Email: adv.mdjedovic@gmail.com
ĐEKIĆ MIRKO  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130/VII
Tel. 069/790-959, Email: mirko.djekic@yahoo.com
ĐELEVIĆ NATAŠA  BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆA BR.60
Tel. 067/800-208, Email: advokatnatasadjelevic@gmail.com
ĐEČEVIĆ MESUDA  ĐEČEVIĆA BR.17
ĐOLEVIĆ LJILJANA  UL. SLOBODE BR.21/II
Tel. 664-355, 069/027-660, Email: adv.djolevic@gmail.com
ĐOLEVIĆ PREDRAG  UL. SLOBODE BR.21/II
Tel. 664-355, 069/030-011, Email: adv.djolevic@gmail.com
ĐONOVIĆ - VUKOTIĆ JELENA  CETINJSKI PUT BB, ZGRADA OAZA, SPRAT III, APARTMAN 17
Tel. 331-653, 068/688-851, Email: office@vujisiclaw.com
ĐUKANOVIĆ ANA  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG I/3
Tel. 205-420, 069/016-763, Email: anakol@t-com.me
ĐUKANOVIĆ ANDRIJA  UL. MOSKOVSKA BR.169
Tel. 067/413-439, Email: andrija@djukanovic.me
ÐUKANOVIĆ V. BORIVOJE  BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA BR.54/2, S5
Tel. 2264-079, 067/888-200, 068/222-021,  067/379-350, Email: advokatdjukanovic@yahoo.com, www.advokatdjukanovic.com
ĐUKANOVIĆ DRAGOLJUB  UL. MOSKOVSKA 169
Tel/fax. 510-072, 067/615-155, Email: adv.djukanovic@t-com.me, www.advokat.co.me
ĐUKANOVIĆ ZORICA  UL. MOSKOVSKA 13, III/23
Tel. 069/027-767, Email: ak-zorica.djukanovic@t-com.m
ĐUKANOVIĆ MARIJA  UL. MOSKOVSKA 169
Tel. 510-072, 067/479-376, Email: marija@djukanovic.me
ĐUKANOVIĆ PETAR  UL. UL.MOSKOVSKA 169
Tel/fax. 510-072, 067/413-080, Email: adv.petardjukanovic@gmail.com, www.adv.ddjukanovic.com
ĐUKANOVIĆ ŽELJKO  BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA BR.54/2, S5
Tel. 067/888-200, Email: advokatdjukanovic@gmail.com
ĐUKIĆ MIOMIR  VLADIKE VISARIONA BORILOVIĆA BR.10 STAN 6 (MASTER QUART)
Tel. 067/829-706, Email: miomir.djukic@advokatura.me
ĐURANOVIĆ MILJA  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.149
Tel. 063/220-031, Email: milja.djuranovic@anadjukanovic.com
ĐURANOVIĆ VLADAN  BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG  104, ST.14
Tel. 512-141, 069/316-849, Email: vladandj@t-com.me
ĐURĐIĆ JANKO  BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG 114/I
Tel. 228-360, 067/583-700, Email: gaucus@gmail.com
ĐURIĆ JELENA BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 108/A, II SPRAT
Tel. 069/824-234, Email: jelena.djuric@radonjic-associates.com
ĐURIŠIĆ ALEKSANDAR  POSLOVNI CENTAR KRUŠEVAC
Tel. 244-258, 068/055-036, Email: acodj@t-com.me
ĐURIŠIĆ RADMILA  SERDARA JOLA PILETIĆA L3 B
Tel. 067/579-706, Email: radmila.djurisic@bdlegal.me
ÐURIŠIĆ SLOBODAN  PAVLA MIJOVIĆA BB - DONJA GORICA
Tel. 069/065-661, Email: advdjurisic@t-com.me
ĐURIŠIĆ M. SLOBODAN  UL. VASA RAIČKOVIĆA 43/4
Tel. 641-272, 069/452-204, Email: slobodandjurisic.adv@gmail.com
ĐURKOVIĆ VLADIMIR  BUL.SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.119
Tel. 067/573-137, Email: adv.djurkovic@gmail.com
ĐUROVIĆ Z. SANJA  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA 1
Tel. 245-559, 069/330-806, Email: adv.sanjadjurovic@t-com.me
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS