ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

VELIMIROVIĆ GORAN  SERDARA JOLA PILETIĆA 8
Tel. 245-631, Fax.244-985, 069/020-314, Email: lawoffice.velimirovic@t-com.me
VELIMIROVIĆ DUŠKA  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.108/A36
Tel. 067/236-901, Email: velimirovicduska@gmail.com
VELIMIROVIĆ MAJA  UL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 108/A36
Tel. 067/236-645, Email: maja.velimirovic@radonjic-associates.com
VELIMIROVIĆ JASNA  SERDARA JOLA PILETIĆA 8.
Tel. 068/417-768, Email: jasna.velimirovic@velimirovic.me
VELIMIROVIĆ MILAN  UL. JOLA PILETIĆA 8/6
Tel. 067/452-126, Email: office@velimirovic.me
VELJOVIĆ LUKA  BAKU BR. 140, I SPRAT
Tel. 068/737-687, Email: veljovic.l95@gmail.com
VOJINOVIĆ DRAGANA  UL. MOSKOVSKA 16
Tel. 069/957-479, 067/525-290, Email:
VOJINOVIĆ ALEKSANDAR  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130, KULA »NCO«, VII SPRAT
Tel. tel. 510-506, 228-563, 228-564, fax. 510-507,  067/600-511, Email: aleksandar@prelevic.com, www.prelevic.com
VOJINOVIĆ MIROLJUB  VOJVODE ILIJE PLAMENCA BB
Tel. 324-333,  068/077-309, Email: adv.vojinovicmiroljub@gmail.com, office@visjuridikus.me
VOJINOVIĆ NATAŠA  CITY KVART, ZGRADA „ČELEBIĆ“, LAMELA II, 28
Tel. 512-084, 069/509-255, Email: natasavojinovic@t-com.me
VOJINOVIĆ RAJKO  UL. UL. HERCEGOVAČKA BR.72
Tel. 067/812-863, Email: jagoce1961@gmail.com
VOLKOV MIHAILO  TRG BOŽANE VUČINIĆ BR.34
Tel. 067/255-211, Email: mnevolkov@gmail.com
VRATNICA DRAGANA  UL. TRG NEZAVISNOSTI BR.13
Tel. 665-704, 067 326 329  Email: draganavratnica@yahoo.com
VRATNICA  - DRAGAŠ VESELINKA  UL. SERDARA JOLA PILETIĆA BR.5
Tel/fax. 228-257,069/489-829 , Email: adv.v.vratnica@t-com.me
VUJANOVIĆ DANILO  UL. OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.42
Tel. 067/162-595, Email: danilo.vujanovic@outlook.com
VUJAČIĆ Đ. SAŠA  UL. BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 56/2
Tel. 229-730, fax. 229-725; 069/021-543, Email: info@lawoffice-vujacic.com, www.lawoffice-vujacic.com
VUJAČIĆ VLADAN  UL. SERDARA JOLA PILETIĆA BR.3
Tel. 069/558-308, Email: adv.vladanvujacic@gmail.com
VUJISIĆ GORICA  SVETOZARA MARKOVIĆA 52/3
Tel. 069/016-523, 067/273-473, Email: vgorica@t-com.me
VUJISIĆ JELENA  BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 56/2
Tel. 229-725, fax.229-726, 067/664-774, Email: jelena.vujisic@lawoffice-vujacic.com, www.lawoffice-vujacic.com
VUJOVIĆ BOJAN  UL. HERCEGOVAČKA BR.13
Tel. 238-991, 067/224-880, Email: bojan.vujovic@lawoffice-vujovic.me
VUJOVIĆ BORIS  NOVAKA MILOŠEVA BR.37/2
Tel. 656-055, 067/864-178, Email: borisvujovic3@gmail.com
VUJOVIĆ DRAGANA  BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆA 17/77
Tel. 633-730, 067/376-386, Email: advujovic@gmail.com
VUJOVIĆ MILAN  LAMELA 2A-5
Tel. 656-356, 067/566-156, Email: adv.vujovic@yahoo.com
VUKADINOVIĆ DIVNA  UL. MARKA MILJANOVA BR.58
Tel. 069/643-220, Email: divna.vukadinovic@gmail.com
VUKADINOVIĆ IGOR  UL. HERCEGOVAČKA BR.13
Tel. 067/352-333, 069/720-281, Email: vukadinovic.i@t-com.me
VUKAŠINOVIĆ VLADIMIR  SKOPSKA BR.70
Tel.069/542-047, Emai: budjenjerano@t-com.me
VUKAŠINOVIĆ TAMARA  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 49, STAN 6
Tel.067/620-493, Emai: adv.tamaravukasinovic@gmail.com
VUKELJIĆ SLOBODAN  UL. VIJENAC KOSOVSKIH JUNAKA BR.3
Tel. 069/821-174, Email:
VUKIĆEVIĆ ZORAN  UL. VUČEDOLSKA BR.7
Tel. 067/272-832, Email: zoranadv@t-com.me
VUKMIROVIĆ-MIŠIĆ LANA  ŠEIKA ZAIDA BR.2
Tel. 067/546-696, Email: lana@lvmlawfirm.com, lana.vukmirovic@jpm.law
VUKOVIĆ BOJAN  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.21
VUKOVIĆ VLADO  UL. SLOBODE 16
Tel/fax: 241-920, 231-085,  231-096;   069/022-026, Email: vlado.vukovic@jmv.co.me, www.jmv.co.me
VUKOVIĆ JOVANKA  MALO BRDO, LAMELA 2
Tel. 227-537, 067/289-469, 063/284-582, Email:
VUKOVIĆ SMILJANA  UL. HERCEGOVAČKA 13
Tel. 664-192, 664-193, 069/071-122, Email: vukovicsmiljana@yahoo.com
VUKOVIĆ SNEŽANA  DONJA GORICA, DONJI KOKOTI BB
Tel. 067/414-242, Email: advvukovicsnezana@gmail.com
VUKOVIĆ M. SRĐAN  UL. SVETOZARA MARKOVIĆA 52A
Tel. 238-305, 068/616-444, Email: smvadvokati@gmail.com
VUKOVIĆ FILIP  BULEVAR KNJAZA DANILA PETROVIĆA 11, THE CAPITAL PLAZA, IV SPRAT
Tel. 067/604-360, Email: vukovic.filip@outlook.com
VUKOTIĆ PETAR  UL. NOVAKA MILOŠEVA 37/2
Tel. 620-622, 633-958, 069/056-851, Email: adv.vuk-dur@t-com.me
VUKOTIĆ SAŠA  CITY KVART, UL. RADOJA DAKIĆA BB, LAMELA D, STAN BR.57
Tel. 067/210-669, Email: sasa@vukoticbujisic.me
VUKSANOVIĆ BILJANA  TRG NEZAVISNOSTI BR.1
Tel. 067/206-218, Email: advokati@aod.co.me
VUKSANOVIĆ TIJANA  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 27/1
Tel. 067/226-008, Email: adv.tijana.s@gmail.com
VUKSANOVIĆ MILOŠ  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 11, I SPRAT, STAN BR.10
Tel. 068/555-545, Email: milosvuksanovic@yahoo.com
VUKČEVIĆ ANA  UL. BAKU BR.140 I SPRAT
Tel. 069/156-947, Email: vukcevic.ana.fr@gmail.com
VUKČEVIĆ BRANIMIR  UL. JANKA ĐONOVIĆA BR.46
Tel. 069/615-216, Email: vukcevic.branimir@gmail.com
VUKČEVIĆ DANKA  UL. ARHONTA PETRA BB
Tel. 068/208-002, Email: dankakonatar@gmail.com
VUKČEVIĆ ZORAN  UL. SLOBODE 10
Tel. 231-073, 231-061, Email:
VUKČEVIĆ MILOŠ  UL. VOJVODE MAŠA ĐUROVIĆA, LAMELA 01, CITY KVART
Tel. 067/601-432, Email: vukcevicmilos@t-com.me
VUKČEVIĆ NIKOLA  MOSKOVSKA BR.60
Tel. 067/471-376, Email: nikolavrlegal@gmail.com
VULEKOVIĆ DANILO  MOSKOVSKA 169
Tel. 067/599-998, Email: danilovulekovic@gmail.com
VULEKOVIĆ MARIJA  UL. HERCEGOVAČKA BR.85
Tel. 266-094, 069/573-151, Email: marija90vulekovic@jgmail.com
VUČELIĆ - RADUNOVIĆ VERA  BULEVAR KNJAZA DANILA PETROVIĆA BR. 11, THE CAPITAL PLAZA, IV SPRAT
Tel. 067/262-772, Email: vera@vrlegal.me
VUČETIĆ SLAĐANA  BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆA BR.50, STAN BR.6
Tel. 068/898-219, 067/488-812, Email: sladja.vucetic@yahoo.com
VUČINIĆ MIRJANA  UL. NJEGOŠEVA 9
Tel. 665-464, 067/660-642, Email: mvucinic@t-com.me
VUČINIĆ PETAR  UL. BAKU BR.140, I SPRAT
Tel. 069/896-289, Email: petar.vucinic996@gmail.com
VUČIĆEVIĆ mr MATIJA  MARKA MILJANOVA BR.27
Tel. 337-465, 067/505-039, Email: matija.vucicevic@anadjukanovic.com
VUČKOVIĆ ANA  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 86
Tel. 069/100-250, Email: anna_vuckovic@yahoo.com
VUČKOVIĆ ANĐELA  CETINJSKA BR.11, THE CAPITAL PLAZA
Tel. 067/128-238, Email: andjela.v@hotmail.com
VUČKOVIĆ SNEŽANA  UL. SVETOZARA MARKOVIĆA 33
Tel. 067/626-160, Email: snezana.vuckovic@gmail.com
VLAOVIĆ BORISAV  BULEVAR S. KOVAČEVIĆA 68/II
Tel. 634-236, 069/072-153, Email: adv.b.vlaovic@t-com.me
VLAOVIĆ RADUNOVIĆ MARIJA  BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆABR.68/2
Tel. 634-236, 067/222-820, Email: m.v.radunovic@gmail.com
VLAHOVIĆ ADRIJANA  UL. MOSKOVSKA BR.111, ZGRADA »MAXIM«, I-34
Tel. 067/434-879, Email: adv.vlahovic@yahoo.com
VLAHOVIĆ MARINA  UL. VUKA KARADŽIĆA BR. 9
Tel. 068/479-471, Email: vlahovicmarina@yahoo.com
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS