ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


AKTUELNOSTI
OBAVJEŠTENJE
15/12/2023

Dana 13. decembra 2023. godine, u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, realizovana je obuka „Suđenje u razumnom roku“, namijenjena advokatskim pripravnicima. Obuku su realizovale trenerice za ljudska prava, g-dja Branka Lakočević i g-dja Ranka Vuković. Koordinatorka projekta Jadranka Đurković istakla je da je obuka dio projekta „Razumno je da znam“, finansijski podržana od strane Građanske Alijanse iz sredstava Evropske Unije.

Pripravnici su odgledali film o Sudu za ljudska prava u Strazburu i uradili Upitnik o provjeri znanja na početku i na kraju obuke.

U toku obuke, advokatski pripravnici su upoznati sa pravom na pravično suđenje, razumnim rokom i kriterijumima za ocjenu dužine trajanja postupka, kao i sa zaštitom prava na suđenje u razumnom roku, evropskim standardima i sudskoj praksi.

Takođe, pripravnicima je bliže objašnjen postupak zaštite, pravnim sredstvima za ubrzanje sudskog postupka - nacionalnim pravnim okvirom, kao i pravo na pravičnu naknadu u sporovima za naknadu nematerijale i materijalne štete, zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Posebno je predstavljena praksa domaćih sudova.

Pripravnici su aktivno učestvovali u praktičnom dijelu obuke, postavljali su pitanja i iskazivali svoje mišljenje.

ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS