ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

CETINJE  (041) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

BELADA NIKOLA  BUL. CRNOGORSKIH JUNAKA 83
Tel. 232-539, 069/459-712, Email: advbelada@t-com.me
BOROZAN KSENIJA  VUKA MIĆUNOVIĆA BR.11
Tel. 069/407-467, Email: adv.borozan@gmail.com
VUJOVIĆ VLADIMIR  UL. BAJOVA BR.15A
Tel. 069/948-934, 067/249-409, Email: adv.vujovic@gmail.com
VUJOVIĆ MILISAV  BAJICE 8
Tel. 32-510, 231-560, Email:
VUČINIĆ SRETEN  OBILIĆA POLJANA BB
Tel. 32-510, Email:
DAMJANOVIĆ ŽELJKO  UL. VUKA MIĆUNOVIĆA 2/1/6
Tel. 067/917-2246, 020/241-681, Email:
ĐAKONOVIĆ VIDO  UL. BAJOVA 9
Tel. 067/013-014, Email: adv.djakonovic@gmail.com
ILJAZI MILENA  UL. BAJOVA BR.104
Tel. 067/640-374, Email: fedja08@t-com.me
JOVOVIĆ DUŠKO  BUL. CRNOGORSKIH JUNAKA  BR. 2
Tel. 067/289-450, Email:
LAGATOR IGOR  UL. BAJOVA BR.7
Tel. 067/336-506, Email: igor.lagator@gmail.com
MARKOVIĆ NEBOJŠA  UL. LUKE IVANIŠEVIĆA 17
Tel. 069/067-050, Email:
MARTINOVIĆ M. PETAR  UL. IVAN BEGOVA BR.24
Tel. 068/602-725, Email: bajicepetar@gmail.com
RADOVIĆ V. BORISLAV  NASELJE GIPOS II/ 2
Tel. 069/022-606, Email: boboradovic@t-com.me
RAIČEVIĆ DEJAN  UL. VOJVODE BOŽA BR.1
Tel. 233-470, 067/509-780, Email:
STANOJEVIĆ BRANKA  UL. BAJOVA BR.7
Tel. 067/379-987, Email: adv.brankastanojevic@gmail.com
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS