ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


21/06/2023
Treća sjednica Upravnog odbora ENEMLOS projekta

Treća sjednica Upravnog odbora ENEMLOS projekta održana je na Pravnom fakultetu UCG 12. oktobra 2023. godine. U ime Advokatske komore prisustvovala je direktorka dr Nina Radulović.

U toku sjednice raspravljana je sljedeća Agenda:

9.45 - 10.00 Dobrodošlica i uvodna izlaganja: Pravni fakultet UCG, Dekanka prof. dr Aneta Spaić i Koordinatorka prof. dr Biljana Đuričin

10.00 - 10.30 Predstavljanje nacrta Izvještaja o analiza kvaliteta aktivnosti ENEMLOS-a od strane glavnog direktora za kvalitet projekta Doc. dr Juraj Brozovića sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao priprema za sjednicu Odbora za kvalitet zakazanu u Varšavi 21. oktobra 2023. godine

10.30 - 11.00 Izvještaj o implementaciji projekta u finalnom periodu (12.2022.-10.2023.) podnijela je Koordinator projekta prof.dr Biljana Đuričin

11.00 - 11.30 Pauza za kavu

12.00 - 13.15 Razgovor o dosadašnjim aktivnostima prisutnih predstavnika partnerskih institucija:

- Izvještaji sa fakulteta o radu sa živim klijentima na pravnim klinikama (predstavnici fakulteta Podgorica, Priština, Gnjilane i Peć) sa planiranim aktivnostima do kraja projekta

- Predstavljanje Vodiča o najboljoj praksi kliničkog pravnog obrazovanja

13.15- 14.00 Uputstva za partnere konzorcijuma o financijskim i drugim aspektima ENEMLOS-a predstavljeno je od strane Doc. dr Nikola Dožića, zajedno sa prezentovanjem Registra bivših polaznika pravne klinike na Pravnom fakultetu u Podgorici

14.00-14.30 Obilazak fakulteta i prostorija nove pravne klinike i bibliotečkog prostora sa prisutnim partnerima

Godišnji izvještaj 2023. Download


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS