ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA WEB SAJT ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230


Obavještenje
29/06/2020
Uvežene kolege,

Upravni odbor AKCG na sjednici održanoj dana 18.06.2020. godine razmatrao je inforrmaciju sa konačnim tekstom Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koje je sačinila Komisija formirana  na posljednjoj Skupštini AKCG, pa smo s tim u vezi podnijeli Inicijativu da se izmijene odredbe navedenih zakona, koju smo dostavili:

1. Vladi Crne Gore, predsjedniku Vlade gospodinu Dušku Markoviću
2. Vladi Crne Gore ministru pravde, gospodinu Zoranu Pažinu i
3. Vladi Crne Gore, ministru finansija, gospodinu Darku Radunoviću.

Očekujemo da se u skorije vrijeme organizuje sastanak sa Predsjednikom Vlade i njegovim saradnicima, na kojem bismo iznijeli konačni Predlog izmjena i dopuna Zakona koji su predmet ove Inicijative, te u konačnom došli do odgovarajućeg zajedničkog rješenja.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA ADVOKATE
26/06/2020
Uvažene kolege
obavještavam vas da smo, uslijed novonastale epidemiološke situacije, a nakon razgovora Predsjednika sa članovima NKT-a i shodno njihovim uputstvima, odlučili da odložimo održavanje specijalističke obuke za advokate, koja je trebalo da se održi sutra, 27.juna 2020. godine, u Podgorici, u hotelu “Podgorica”.

Nadamo se da ćemo u narednom periodu biti u prilici da organizujemo navedenu obuku, o čemu ćete biti obaviješteni.
Zdravko N. Begović, predsjednik
------------------------------------------------------
Obavještenje
22/06/2020
Advokatska komora Crne Gore prihvatila je poziv Pravnog fakulteta UCG za saradnju i pristup projektu ENEMLOS - OVDJE

Mole se sve kolege koje imaju interesovanje da učestvuju u realizaciji ENEMLOSa da najkasnije do 15. jula 2020.g. elektronskim putem dostave Sekretarki projekta, Ivani Aničić (
advkomora@t-com.me ), popunjen UPITNIK o izrazu interesovanja za učešće (preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
Obavještenje
10/06/2020
Poštovane kolege,

obavještavamo vas da su posjete advokata pritvorenim licima u UIKS-u ponedjeljkom, srijedom i petkom.

Posjete članova porodice pritvorenicima se realizuju na slijedeći način  -  za lica pritvorena po rješenju Osnovnog suda utorkom, a za lica pritvorena po rješenju Višeg suda četvtrkom ili petkom, u zavisnosti od toga kojeg dana je ostvarena prva posjeta.

Što se tiče posjeta osuđenim licima, ista se mogu posjetiti od strane advokata ponedjeljkom i petkom, dok članovi porodice osuđenog to mogu učiniti subotom ili nedjeljom, dva puta u toku mjeseca.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
Obavještenje
13/05/2020
Poštovane kolege,

imajući u vidu činjenicu da je određeni broj advokata imao problem prilikom popunjavanja  online obrasca za subvencije, obavještavamo vas da smo u neposrednoj komunikaciji sa Poreskom upravom dobili informaciju da postoji problem kada je u pitanju šifra djelatnosti.
Potrebno je da, ukoliko naiđete na problem u prijavljivanju za subvencije, kontaktirate Poresku upravu na tel. 067 618 603 ; 020 658 084; 020 448 223 ili na email: eprijava@tax.gov.me,     kako bi direktno izvršili promjenu prethodne šifre djelatnosti 74111, te unijeli novu 6910.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
Obavještenje - SUBVENCIJE
08/05/2020
Preuzmite - OVDJE

------------------------------------------------------
Obavještenje
06/05/2020
Obavještenje o pravu na subvencije - OVDJE

Korisničko uputstvo za podnosioce zahtjeva za subvencij - OVDJE
------------------------------------------------------
Obavještenje
30/04/2020
Poštovane kolege,

Nakon konsultacija sa predsjednicom Osnovnog suda u Podgorici, dobio sam informaciju da se od ponedjeljka, 4.maja 2020.godine, počinje sa sudjenjima u tom Sudu. Molim vas da pristupite na već ranije zakazana ročišta, kako ne biste trpjeli pravne posljedice zbog eventualnog nedolaska na ročišta.
P. S. Molim vas da prilikom ulaska u Sud obavezno nosite zaštitne maske i rukavice.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
Saopštenje
23/04/2020
Poštovane kolege,

Dostavljamo vam Plan sudova za ublažavanje mjera u cilju sprečavanja širenja Koronavirusa i zaštite zdravlja zaposlenih i gradjana.

Pročitajte saopštenje
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
Odluka i plan dežurstva za notarske kancelarije u Crnoj Gori za period od 01.04.2020. zaključno sa 16.04.2020. godine
05/04/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam Plan dežurstva za notarske kancelarije u Crnoj Gori za period od 01.04 - 16.04.2020. godine.
Preuzmite odluku
Preuzmite plan dežurstva

Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
Memorandum o saradnji sa Crvenim krstom CG

03/04/2020
Preuzmite saopštenje
Preuzmite memorandum

------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

31/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam formular potvrde koju trebate imati u slučaju potrebe obavljanja advokatske djelatnosti u terminima navedenim u potvrdi.
Preuzmite formular
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

30/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam Odluku Osnovnog suda u Podgorici o režimu rada ovog suda, koja važi do daljnjeg,
Pročitajte Odluku
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

30/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam Odluku Vrhovnog suda Crne Gore, od 30.03.2020. Godine, o produžetku mjera o posebnom režimu rada u svim sudovima.
Pročitajte Odluku
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

30/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam Saopštenje za javnost predsjednika Privrednog suda Crne Gore o odlaganju ročišta koja su zakazana u periodu od 30.03.2020  - 13.04.2020. godine.
Pročitajte Saopštenje
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

27/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam odgovor direktora Poreske uprave Crne Gore, gospodina Miomira M. Mugoše, na Inicijativu Advokatske komore Crne Gore.
Pročitajte odgovor
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

27/03/2020
Poštovane kolege,
U prilogu dostavljamo Urgenciju vezanu za inicijativu koju smo 18.03.2020. godine dostavili direktoru Poreske uprave, a koja se odnosi na poreske olakšice za advokate usljed novonastale situacije, izazvane korona virusom.
Istovremeno vas obavještavamao da smo Inicijativu i Urgenciju dostavili predsjedniku Vlade Crne Gore, ministru pravde CG, kao i ministru finansija CG.
Preuzmite urgenciju OVDJE
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

27/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam formular potvrde koji treba popuniti i pečatirati, u slučaju da advokat radi obavljanja advokatske djelatnosti napušta opštinu u kojoj ima sjedište advokatske djelatnosti.
Molim vas da potvrdu nosite sa sobom, kada idete u drugu opštinu, budući da su kontrole učestale i da se licima bez potvrde onemogućava napuštanje opština u kojoj obavljaju djelatnost.
Preuzmite potvrdu OVDJE
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

26/03/2020
Poštovane kolege,
Obavještavam vas da se posteljina i druge lične stvari, kao i hrana (uobičajene stvari za posjetu) pritvorenim licima, mogu dostavljati putem pošte, za sva ona lica čije porodice imaju prebivalište van Opštine Podgorica. Naravno, dostava se vrši danima kada je određena posjeta UIKS-u,odnosno za lica pritvorena po rješenju Osnovnog suda utorkom, a za lica pritvorena po rješenju Višeg suda četvrtkom ili petkom, u zavisnosti od toga kojim danom je počela prva posjeta.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik AKCG
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

20/03/2020
PLAN DEŽURSTVA ZA NOTARSKE KANCELARIJE U CRNOJ GORI
Skupština Notarske komore Crne Gore je 20.03.2020.godine donijela
odluku o dežurstvu notarskih kancelarija. Odluka će se primjenjivati do 01.04.20202. godine.
Tabelarni prikaz plana dežurstva
------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

20/03/2020
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE DONIRA 5.000 € ZA BORBU PROTIV ŠIRENJA KORONAVIRUSA
Podržavajući napore koji  zdravstveni sistem  Crne Gore ulaže u  cilju suzbijanja i sprečavanje prenošenja zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom i djelujući u duhu društvene odgovornosti i solidarnosti,  Advokatska komora Crne Gore je u korist Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti opredijelila donaciju u iznosu od 5000€.
Pročitajte više
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

20/03/2020
Poštovani,
Dostavljamo vam obavještenja Vrhovnog suda Crne Gore:
www.sudovi.me
www.sudovi.me

------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

18/03/2020
Poštovane kolege,
Obavještavamo vas da ste  prilikom ulaska u Ustanovu za izvršenje krivičnih sankcija obavezni sa sobom ponijeti zaštitnu masku i rukavice, budući da je bez te opreme zabranjen ulaz u službene prostorije, po nalogu direktora te ustanove..
Pročitajte više
Srdačan pozdrav, Zdravko N.Begović, predsjednik
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
18/03/2020
Drage kolege,
Imajući u vidu da su mjere o posebnom režimu rada u svim sudovima, I Su br.102/20, od 16.03.t.g., dovele do velikih problema u primjeni, predsjednik Advokatske komore Crne Gore, uputio je dana 18.03.t.g. zvaničan zahtjev Vrhovnom sudu Crne Gore, u cilju donošenja odgovarajućeg uputstva kojim bi se precizirale utvrđene mjere.
Pročitajte više
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
18/03/2020
Poštovane kolege,

U prilogu se možete upoznati sa dopisom koji je predsjednik Advokatske komore Crne Gore uputio direktoru Poreske uprave Crne Gore, povodom novonastale epidemiološke situacije u Crnoj Gori.
Pročitajte više
------------------------------------------------------
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS