ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


AKTUELNOSTI
Obavjestenje o sastanku sa direktorom Uprave prihoda
16/04/2021

Poštovane kolege,

Obavještavamo vas da su dana 09.04.2021. godine predstavnici Advokatske komore u sastavu: predsjednik Komore Zdravko Begović i advokati Dragan Šoć i Ivana Jončić, održali sastanak u Upravi prihoda Crne Gore sa novoimenovanim direktorom Uprave Aleksandrom Damjanovićem.

Osnovna tema sastanka bila je primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga ("Službeni list Crne Gore", br. 46/2019 i 73/2019l), u dijelu pojašnjenja o primjeni zakona na advokate.

Iznijeli smo do sada zastupani stav Advokatske komore, da advokati ne mogu biti obveznici fiskalizacije, te da isti ne mogu biti obavezani da obezbijede i koriste zakonom  predviđena fiskalna sredstva ( fiskalne kase - usb štampač, licenca, sim kartica sa neograničenim internetom). Naznačili smo da je naša djelatnost specifična, te da se pružanje usluga koje advokati vrše ne može poistovjetiti sa uslugama drugih preduzetnika i privrednih društava. Naročito smo problematizovali obavezu fakturisane realizacije, a to je obaveza da se faktura izda odmah nakon što je izvršena određena radnja za klijenta, a ne u trenutku kada bude izvjesna naplata po datoj fakturi.

Takođe, objasnili smo da advokati još uvijek nijesu krenuli sa nabavkom potrebnih sredstava za proces fiskalizacije, jer smo još uvijek u iščekivanju konačnog stava nadležnih institucija povodom ovog pitanja.

Naišli smo na razumijevanje direktora Poreske uprave za naše razloge, kao i razumijevanje specifičnosti naše djelatnosti u odnosu na druge koje se takođe bave pružanjem usluga. Gospodin Damjanović posebno je bio zainteresovan za uporednu praksu kao i predlog načina na koji bi se riješila sporna situacija, budući da je zakon stupio na snagu, te da nije odmah moguća njegova izmjena. Dali smo par predloga, za koja je direktor obećao da će razmotriti  sa predstavnicima nadležnog Ministarstva. Dobili smo obećanje da ćemo o rezultatu njihovog razgovora o ovom pitanju biti obaviješteni u najkraćem roku.

Sa direktorom Poreske uprave razgovarali smo i o pitanjima  izmjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a o čemu su kolege advokati kroz komisijski rad već ranije dali mišljenja i konkretne predloge. Razgovarali smo i o nelogičnostima koja su vezana za plaćanje doprinosa u slučaju advokata koji su penzioneri, ali i teškom položaju velikog broja advokata u periodu postojeće krize, a dodatno izazvanoj nimalo blagonaklonom poreskom politikom.

Takođe, ovim putem napominjemo kolege da je krajnji rok da se pređe na elektronsku fiskalizaciju do 01.juna 2021.godine, a da iako uporno ulažemo napore da kroz obraćanje nadležnim institucijama izuzmemo advokate, na današnji dan nemamo  pouzdane pokazatelje da ćemo do tog roka postići cilj od kojeg nećemo odustajati.

Zato smo sagledali koji su najednostavniji, najbrži i najednostavniji načini obezbjeđenja fiskalnih kasa i došli do zaključka da najbrže i najjednostavnije date usluge možemo dobiti preko operatora mobilne telefonije. Preko njih se za mjesečnu pretplatu u iznosu od oko 22,00 eura, uz potpisivanje dvogodišnjeg ugovora dobija fiskalna kasa koja sadrži: usb štampač, licencu, SIM karticu sa neograničenim internetom za korišćenje servisa e fiskalizacije, a uključena je i opcija mirovanja.

Kao Komora nastavićemo da se bavimo ovim, ali i svim drugim pitanjima koja se odnose na poboljšanje uslova poslovanja advokata s prioritetom na unaprjeđenju poreske problematike i blagovremeno vas obavijestiti o rezultatima.


S poštovanjem,

Predsjednik Advokatske Komore CG
Zdravko N. Begović
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS