ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


AKTUELNOSTI
Javna rasprava o Nacrtu Kodeksa profesionalne etike advokata
08/03/2021

U cilju upoznavanja svih članova Advokatske komore sa Nacrtom Kodeksa profesionalne etike advokata na organizovan, strukturiran i efikasan način,

OBJAVLJUJE SE

Javna rasprava o Nacrtu Kodeksa profesionalne etike advokata

Nacrt Kodeksa profesionalne etike advokata je pripremljen uz podršku Savjeta Evrope, u okviru projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore“ koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.

Od Javne rasprave se očekuje da podstakne, kako advokate i adokatske pripravnike i saradnike, tako i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge - sugestije, primjedbe, mišljenja i komentare na Nacrt Kodeksa profesionalne etike advokata.

Javna rasprava trajaće 30 dana.

Kako bi se obezbijedili što optimalniji uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija, primjedbi i slično, Nacrt Kodeksa profesionalne etike advokata će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja Javne rasprave na web stranici Advokatske komore Crne Gore www.advokatskakomora.me.

Predloge možete slati elektronskim putem na e-mail adresu: advkomora@t-com.me .

Nakon zaključenja javne rasprave, Radna grupa će sačiniti konačan tekst Predloga Kodeksa profesionalne etike advokata, sa obrazloženjem u odnosu na sve predloge, i iste dostaviti svim članovima Advokatske komore.

Podgorica, 8. mart 2021. godine

PREDSJEDNIK ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE
adv. Zdravko N. Begović, s.r.
(preuzmite OVDJE).


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS