ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


AKTUELNOSTI
SAOPŠTENJE
23/04/2020

Poštovane kolege,

Dostavljamo vam Plan sudova za ublažavanje mjera u cilju sprečavanja širenja Koronavirusa i zaštite zdravlja zaposlenih i gradjana.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović

Imajući u vidu zahtjev Vlade Crne Gore, koji je upućen svim nadležnim institucijama za pripremu plana za ublažavanje mjera u narednom periodu, u cilju sprečavanja širenja Koronavirusa (COVID-19) i zaštite zdravlja zaposlenih i građana, kao i obezbjeđenja nesmetanog funkcionisanja svih sudova, utvrđene su sljedeće mjere.
I U svim sudovima, rad se nastavlja na radnom mjestu u punom obimu procesa rada, poćev od 25.05.2020. godine. Redovno se održavaju sjednice vijeća i nastavlja se rad u predmetima hitne prirode. Rad od kuće se može nastaviti, ukoliko proces rada to dozvoljava.

II Rad svih organizacionih jedinica odvijaće se na način da se obezbijedi zakonito, efikasno i nesmetano vršenje poslova i zadataka, uz konsultacije sa predsjednicima i sekretarima sudova.

II-1 Sudovi će nastaviti da primaju pismena upućena putem Pošte Crne Gore i elektronske pošte. Mjera obustave rada sa strankama u pisarnici ostaje na snazi, do dalje odluke.

III U prostorijama suda, potrebno je održavati fizičku distancu od najmanje dva metra između lica, te nastaviti sa sprovođenjem higijenskih i sigurnosnih mjera (održavanje lične higijene i radnih prostorija, kao i upotreba zaštitnih maski i rukavica). Navedeno se odnosi i na stranke koje prilikom ulaska u zgradu suda, moraju dezinfikovati ruke i staviti zaštitnu masku i rukavice (ukoliko ih već nemaju), a koja sredstva će biti obezbijeđena od strane suda.

IV U cilju obezbjeđenja fizičke distance od najmanje dva metra između lica, koja se nalaze u prostoriji suda, pozivaju se sudovi, koji nemaju adekvatne prostorne uslove, da pristupe primjeni čl. 43 Zakona o sudovima, kojim je propisano da se sudijska funkcija može obavljati i van sjedišta suda, odnosno primjeni čl. 111 Zakona o parničnom postupku kojim je predviđeno da sud može odlučiti da se ročište održi van sudske zgrade kada nađe da je to nužno. U cilju identifikovanja adekvatnih prostorija koje se mogu privremeno koristiti u tu svrhu, pozivaju se predsjednici sudova da održe sastanke sa predstavnicima lokalne uprave.

V Državni službenici, koji su upućeni na plaćeno odsustvo (roditelj djeteta koje nije starije od 11 godina) u skladu sa članom 6 Naredbe za preuzimanje mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog Koronavirusa („Službeni list Crne Gore“, br. 14/20 i 15/20), koristiće pravo na korišćenje godišnjeg odmora u trajanju od 15 radnih dana, počev od 04.05.2020. godine, a u skladu sa Planom korišćenja godišnjih odmora, koji donosi predsjednik suda.

VI Predsjednici sudova će, u skladu sa planom ublažavanja mjera, koji utvrdi Vlada Crne Gore, preispitati ranije donijete odluke o određenim radnim mjestima, za koja je moguće obavljanje rada od kuće, zaposlene koji obavljaju te poslove, a koji zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjeli biti izloženi riziku od obolijevanja, kao i način interne komunikacije.

Danom stupanja na snagu ovog Plana, prestaje da važi Odluka I Su br. 119/20 od 30.03.2020. godine, kojom su produžene mjere o posebnom režimu rada u sudovima, propisane aktom I Su br. 102/20 od 16.03.2020. godine.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i isti je podložan izmjeni, u slučaju promjene okolnosti zbog kojih je utvrđen.

PREDSJEDNICA
Vesna Medenica
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS