ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Advokatska komora Crne Gore   Bratstva i jedinstva 7, 81000 Podgorica, Montenegro    
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

Advokatura je nezavisna i samostalna profesionalna djelatnost pružanja pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti ustavom utvrdjenih sloboda i prava i drugih zakonom utvrdjenih prava i interesa domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica.

Advokatura je kao profesionalna djelatnost od posebnog značaja uredjena Ustavom Republike Crne Gore, zakonskim propisima i aktima koja Advokatska komora Crne Gore (AKCG) samostalno donosi na osnovu javnih ovlašćenja koja su joj povjerena.

Na ovoj internet prezentaciji možete:

  
* upoznati se sa istorijatom i organizacijom AKCG
   
* preuzeti zakon kojim je uredjena djelatnost advokature i sa propisom koji   reguliše naknade i nagrade za rad advokata
   
* pregledati spiskove advokata - članova AKCG   po opštinama u kojima imaju sjedište kancelarija
  
* upoznati se sa profesionalnim etičkim kodeksom crnogorskih advokata
  
* upoznati se sa publikacijom koju izdaje AKCG - časopis "Advokat"
   
* poslati Vaše mišljenje ili komentar.

U susret stogodišnjici crnogorske advokature, očekujemo da ce informacije ponudjene na ovoj prezentaciji pomoći da se razumije i sagleda trajanje, položaj i značaj advokature u Republici Crnoj Gori.
Nacrt Zakona o Parničnom postupku
SVEČANA AKADEMIJA

Povodom velikog jubileja, 100 - godišnjice od donošenja prvog Zakona o pravozastupnicima, Advokatska komora Crne Gore organizuje svečanu Akademiju, dana 12.12.2009. godine, u Crnogorskom narodnom pozorištu, sa početkom u 12,00 časova.
Ovoj svečanosti će osim crnogorskih advokata, prisustvovati i ugledni ljudi iz političkog i javnog života Crne Gore, predstavnici diplomatskog kora, kao i predstavnici advokatskih komora država iz okruženja.
Tom prilikom ce biti uručene Povelje Advokatske komore Crne Gore osobama koje su svojim zalaganjem doprinijele unapredjenju advokature kao nezavisne profesionalne djelatnosti i razvoju kolegijalnih odnosa medu advokatima.
ČASOPIS ADVOKAT

Telefon/faks: +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230,   Email: advkomora@t-com.me
Copyright © 2009  Sva prava zadržana