ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

  • ENEMLOS - ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE

Naziv Projekta
PRAVNE KLINIKE U SLUŽBI RANJIVIH GRUPA: POVEĆAVANJE SPOSOBNOSTI ZA ZAPOSLENJE STUDENATA PRAVA  KROZ PRAKTIČNO OBRAZOVANJE

Skraćeni naziv: ENEMLOS
Status: Projekt u toku
Trajanje i period implementacije: 3 godine / oktobar 2019 - oktobar 2022
Izvor finansiranja: Erasmus + (EU program za obrazovanje, obuku, mlade i sport/ EU programme for education, training, youth and sport )
Ukupni budžet: 696.449,00 euro
Status AKCG: Partnerska institucija
Raspoloživi budžet za AKCG: 24.049,00 euro
Neposredni korisnik: Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore


Nacionalni partneri:
Vrhovni sud Crne Gore
Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore
Notarska komora Crne Gore
Komora javnih izvršitelja Crne Gore
Centar za posredovanje Crne Gore


Internacionalni partneri:
REGENTS Univerzitet London (Velika Britanija)
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska)
Poljska fondacija za pravne klinike (Poljska)
Pravni fakultet Univerziteta "HASAN PRISTINA" (Kosovo)
Pravni fakultet Univerziteta “HAXHI ZEKA” (Kosovo)
Pravni fakultet Univerziteta “KADRI ZEKA” (Kosovo)
Osnovni sud Gnjilan (Kosovo)
Advokatska komora Kosova


Cilj projekta
Primarni cilj projekta je povećanje izgleda za zapošljavanje diplomiranih studenata prava kroz praktičnu edukaciju u okviru pravne klinike. Pravna klinika treba da obezbijedi studentima direktan kontakt sa realnim klijentima, pružajući im priliku za profesionalnu praksu u toku samih studija. Time se značajno unapređuju stručne vještine mladih diplomiranih pravnika, što nije moguće postići isključivo simuliranim procesima i izučavanjem pravne teorije.Korisnost za partnera


Najveća primjedba poslodavaca u pravnoj struci, uključujući članstvo AKCG, vezana za prethodni period je nedostatak praktičnih vještina diplomiranih pravnika koji je evidentan prilikom prvog zapošljavanja. Iz ovog razloga, projekat je koristan za poslodavce koji će dobiti priliku da već u toku studija oblikuju stručne vještine mladih profesionalaca prema svojim potrebama. Ovim putem, kod prvog zapošljavanja diplomiranih pravnika postiže se skraćivanje njihovog osposobljavanja za samostalan rad, jer im se već u toku studija omogućava razvoj vještina savjetovanja, rješavanja problema i kreativnog razmišljanja, čime se smanjuju investicije poslodavca u profesionalni razvoj mlađih kolega koji brže postaju produktivni članovi radnog kolektiva. Takođe, projekat će doprinijeti regrutovanju talenata u fazi koja prethodi zaposlenju, odnosno već u fazi edukacije.

Korisnost za društvo


Projekt je pilot karaktera, što znači da treba da preispita i postavi novi model za trajno uvođenje realne prakse u proces visokog obrazovanja budućih pravnika, ukoliko bude uspješan. Projekat bi trebao da ostvari značajan pozitivan uticaj na studije prava u partnerskim zemljama i na poboljšanje saradnje između fakulteta i pravosuđa, advokatskih komora i vladinih i nevladinih organizacija, što su dugoročni indirektni benefiti.

Direktan benefit projekta se ogleda u pomoći koju će studenti i pravni fakulteti iz partnerskih zemalja pružiti zajednici u slučajevima kada zainteresovana stranka nije u mogućnosti da priušti advokata. Na ovaj način doprinijeće se obuhvatnijem ostvarivanju prava pripadnika ranjivih grupa, zahvaljujući lakšem pristupu besplatnoj pravnoj pomoći. Time će se ostvariti generalno pozitivan uticaj na društvo u cjelini, jer jednak pristup pravdi omogućava vladavinu prava i stabilnije i zdravije društvo.


Opis projekta
U pravnoj klinici studenti prava pružaju pravne savjete i druge pravne usluge realnim klijentima, pod stručnim nadzorom kvalifikovanih pravnika iz partnerskih institucija i akademskih mentora. Klinika omogućava pristup pravnim savjetima i informacijama siromašnim i socijalno ugroženim društvenim grupama koje nemaju dovoljno finansijskih sredstava da priušte advokata, pri čemu kvalitet pruženog savjeta obezbjeđuje stručni nadzor. Prema oblastima prava koje su od najvećeg značaja za predmetne klijente, studenti se organizuju u specijalizirane grupe, i to: ljudska prava, krivično pravo, trgovinsko pravo, imovinsko pravo, porodično pravo, nasljedno pravo i obligaciono pravo.

Iako su pravne klinike fokusirane na pružanje savjeta realnim klijentima s niskim primanjima ili onima koji nemaju pristup pravnoj pomoći, učiniće se napor da se pravna podrška pruži i start-up kompanijama iz oblasti korporativnog prava, shodno potrebama uspješne realizacije klinike ili potrebi identifikacije kandidata za međunarodna takmičenja iz oblasti komercijalnog i međunarodnog prava.


AKCG tim za implementaciju:
Direktor projekta: dr Nina Radulović, advokat
Direktor za kvalitet: Maja Živković, advokat
Sekretar: Ivana Aničić


Za više informacija: www.enemlos.ucg.ac.me


Vezani projekti:


Ovaj projekt finansiran je uz podršku Europske komisije. Ova web stranica odražava samo stavove autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS